Младежки Срещи в Тезе

Всяка седмица, от Неделя до Неделя, в Тезе прииждат млади хора, които да се включат в срещите там.

Тези срещи са основно предназначени за възрастовата група 17-29 години. Но също приемаме ограничен брой младежи на възраст 15-16 години, както и през определени периоди на годината, такива над 30 години и семейства с деца.

От създаването си общността е била вдъхновявана от 2 основни цели: да живее в близко общение с Бог чрез молитва, както и да бъде източник на мир и доверие сред хората по целия свят.

Престоят в Тезе е една възможност да се потърси наистина близко общение с Бог чрез молитва, пеене, тишина и размисъл. Това е възможност за всеки да преоткрие вътрешния си мир, смисълът на живота и да получи нов тласък в живота си.

Простичкия живот споделен с другите ни припомня, че ежедневието е мястото където ни очаква Христос.

А има и млади хора, които търсят начини да последват Христос с целия си живот и престоят в Тезе може да им помогне да открият този техен призив.

- Всеки ден братя от общноста провеждат кратка беседа върху Библията, която е последвана от момент на тишина и дискусия в малки групи.

- Следобедните уъркшопове целят да помогнат на младежите да задълбочат връзката между вярата им и реалния живот в области като работа, социални въпроси, изкуство и култура, в търсенето им на мира и помирението...

- Тези от участниците, които желаят, може да прекарат седмицата или уикенда в тишина, и да отделят време на Бог да им говори в молитва, чрез Библията, или пък чрез конкретни ситуации в живота им.

Обичанвият ден в Тезе

От Неделя до Петък

8:15 сутрешна молитва последвана от закуска

10:00 Библейска беседа, време за тишина и дискусия в малки групи.

12:20 обедна молитва, обяд

14:00 репетиция на песните (по желание)
Следобедите се събират интернационалните малки групи, или се извършва някакъв общополезен труд.

17:15 следобеден чай

17:45 тематични уъркшопове (от Вторник натам)

19:00 вечеря

20:30 вечерна молитва, последвана от тишина

В Петък вечерната молитва е последвана от молитва около кръста.

Събота

15:15 тематични уъркшопове

20:30 вечерна молитва със свещи, като по този начин се отпразнува пасхалното тайнство

Неделя

8:45 закуска

10:00 евхаристия

13:00 обяд

19:00 вечеря

20:30 вечерна молитва

Теми за седмицата

Различните възрастови групи следват различни програми.

17 – 29 години

Ежедневно разглеждане на Евангелието. Всеки може да избира между това да слуша беседата сутринта и да се включи в дискусиите в малките групи сутрините и следобедите, или да слуша беседите сутрините и да извършва някаква практическа работа през останалата част на деня.

Друга възможност е да прекара седмицата в тишина. Това дава повече време за лични размисли и молитва.

25 – 35 години

През някои от седмиците има специална група за тази възраст (обикновено на Великден, и през Юли и Август)

15-16 години

Млади хора на тази възраст може да посещават Тезе, но само при наличието на достатъчно отговорници (1 възрастен на всеки 5 младежи), както и при условие, че естеството на срещите им е добре разяснено преди това. Всяка сутрин брат от общноста провежда беседа по темата за деня. Следобедите има различни възможни дейности (практическа работа, дискусии в малки групи, разиграване на пасаж от Библията, и т.н.)

Над 30 години и семейства

Има специална група за хора над 30 години. Всеки ден има Библейски беседи и дискусии в малки групи. През Юли и Август ако някой от тази възрастова група желае да прекара седмица в тишина, може да се присъедини към такава група. През лятото има специална програма за семейства с деца под 15 години.

Printed from: http://www.taize.fr/bg_article9314.html - 13 December 2017
Copyright © 2017 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France