Setkání v Basileji

Praktické informace

Termíny

Evropské setkání mladých v Basileji se bude konat od čtvrtka 28. prosince 2017 do pondělí 1. ledna 2018.

Příjezd dobrovolníků o dva dny dříve

Potřebujeme velké množství dobrovolníků, kteří mohou dorazit 26. prosince, aby celé setkání mohlo proběhnout hladce. Můžete pomoct několika způsoby:
- příjem těch, kteří přijedou 28. prosince
- pracovní týmy (rozdávání jídla, úklid, příprava míst k modlitbě atd.)
- organizace příprav v místních společenstvích
- příprava zpěvu ke společným modlitbám (uveďte prosím na přihlášce)

Dobrovolníci, kteří přijedou 26. prosince, se od 28. prosince plně zapojí do programu setkání.

Mladí lidé, kteří přijedou 28. prosince, mohou také pomoci s praktickými úkoly a ve sboru.

Věk

Evropská setkání jsou určena pro mladé ve věku 17 až 35 let.

Lidé mladší 18 let

Mladí do 18 let si musí přivézt s sebou písemný souhlas rodičů, že se setkání mohou zúčastnit. Tento formulář také určuje vedoucího (ve věku 18–35 let), který za ně bude během setkání právně zodpovědný.

16letí

Šestnáctiletí mohou dostat výjimku a přijet na setkání 28. prosince v doprovodu zodpovědného dospělého, kterému je mezi 18 a 35 lety (minimálně jeden muž na dva chlapce a jedna žena na dvě dívky). Tyto zodpovědné osoby budou 16leté doprovázet během celého setkání a budou ubytováni na jednom místě.

Dospělí nad 35 let a rodiny

Evropská setkání nejsou určena pro dospělé nad 35 let, pokud nejsou vedoucí skupiny mladých lidí. Dospělí nad 35 let a rodiny jsou srdečně zváni, aby se zúčastnili setkání v Taizé. Informace najdete na stránkách: Setkání dospělých nad 30 let a Setkání rodin.

Ubytování

Ubytování bude u obyvatel města a jeho okolí nebo na různých místech ve společném ubytování (na farách, ve školách apod.). Všichni by si měli přivézt spacák a karimatku. Handicapovaní mladí by se měli přihlásit nejpozději do 1. listopadu, aby pro ně bylo možné najít vhodné ubytování.

Pokud máte vlastní ubytování

V duchu pouti důvěry na zemi vám doporučujeme, abyste se nechali ubytovat u místních obyvatel a měli tak možnost seznámit se s lidmi, které zatím neznáte. Pokud jste si už ale zorganizovali vlastní ubytování na dobu setkání, je nutné nám to předem oznámit a uvést v registračním formuláři adresu, kde budete ubytováni. Také vás prosíme, přijďte na příjem, abyste se na setkání zaregistrovali. Dostanete zde program, jízdenky atd. a ohlásíte, že máte vlastní ubytování. Váš hostitel by měl také kontaktovat nejbližší církevní společenství, které se setkání účastní, a oznámit tam, že se v něm budete účastnit dopoledního programu.

Příspěvek na pokrytí nákladů

Účastnický příspěvek zahrnuje náklady na stravu, městskou dopravu, pronájem míst setkání a ostatní výdaje spojené s pobytem. Výše příspěvku se liší podle ekonomické situace země, ze které účastníci přijíždějí.

Účastnický příspěvek pro lidi z České republiky:
60 € (mladí lidé), 90 € (dospělí nad 35 let)

Stejnou částkou přispívají i ti, kteří přijedou 26. prosince. Pokud jste vedoucí skupiny mladých lidí, můžete přispět stejnou částkou jako oni.

Jak odevzdat příspěvek

Nejjednodušší pro nás je, pokud můžete odevzdat příspěvek pomocí platební karty několik dní před setkáním prostřednictvím přihlášky online. Vezměte prosím na vědomí, že příspěvky nemůžeme vracet.

Pokud potřebujete odevzdat příspěvek předem jiným způsobem, kontaktujte nás prosím na tomto e-mailu.

Pokud je to nutné, můžete odevzdat příspěvek při příjezdu. V případě, že chcete příspěvek odevzdat až na místě, připravte si prosím předem přesnou částku v eurech nebo švýcarských francích.

Pokud potřebujete stvrzenku, je nutné o ni požádat při odevzdání příspěvku.

Cesta a příprava

Prosíme, přijeďte mezi 8. a 12. hodinou 28. prosince nebo před 15. hodinou 26. prosince. 25. ani 27. prosince neprobíhá příjem!
Odjezd 1. ledna: skupiny, které pojedou autobusem, by měly odjet nejdříve v 16:00.
Informace o autobuse vypravovaném do Basileje najdete zde.

Materiály k přípravě na setkání budou zveřejněny na stránkách Taizé v průběhu příštích měsíců.

Na Facebooku [https://www.facebook.com/taize] budou zveřejňovány ohlasy, aktuality a fotografie z příprav setkání v různých zemích.

Přihlášky

Termín, do kdy bylo možné se přihlásit, už uplynul. Registrace je nyní uzavřena.

Printed from: http://www.taize.fr/cs_article9965.html - 21 June 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France