TAIZÉ

Еўрапейская сустрэча ў Тэзэ ды online

Парадак ранішніх малітваў

 
На гэтае старонцы вы знойдзеце прапанаваны расклад для ранішняе малітвы на кожны дзень падчас сёлетняе Еўрапейскае сустрэчы напрыканцы года. Сама сустрэча адбудзецца ў вёсцы Тэзэ (для валанцёраў) і online. Прапанаваныя спевы - толькі парады: вы, вядома, можаце дапасаваць выбар кампазіцый да мясцовага кантэксту.

Панядзелак, раніца, 28 снежня

Спеў

— напрыклад, Venite, exultemus Domino

Псальм 72(71)

(напрыклад, з Alleluia 22)

 1. Божа, дай суд Твой каралю і сыну караля Тваю справядлівасць. Няхай судзіць народ Твой справядліва і прыгнечаных Тваіх паводле права.
 2. У дні Ягоныя закрасуе справядлівасць, і вялікі спакой, аж пакуль не знікне месяц.
 3. Каралі Тарсісу і астравоў прынясуць Яму дары, Каралі Аравіі і Сабы складуць даніну. І паклоняцца Яму ўсе каралі, усе народы будуць служыць Яму.
 4. Бо Ён вызваліць убогага, які Яго кліча, і прыгнечанага, які дапамогі не мае. Змілуецца Ён над бедным і ўбогім і душы бедных уратуе.
 5. І будзе жыць, і будуць даваць яму золата Аравіі. І будуць маліцца за Яго няспынна, і кожны дзень будуць Яго благаславіць.

Чытанне

Калі Езус нарадзіўся ў Бэтлееме Юдэйскім у дні караля Ірада, прыбылі ў Ерузалем мудрацы з усходу, кажучы: «Дзе народжаны Кароль юдэйскі? Мы бачылі зорку Ягоную на ўсходзе і прыйшлі пакланіцца Яму». Пачуўшы гэта, кароль Ірад занепакоіўся, і ўвесь Ерузалем з ім. Ён сабраў усіх першасвятароў і кніжнікаў народу і пытаўся ў іх, дзе мае нарадзіцца Хрыстус. Яны сказалі яму: «У Бэтлееме Юдэйскім, бо так напісана прарокам: “І ты, Бэтлеем, зямля Юды, нічым не меншы сярод гарадоў Юды, бо з цябе выйдзе Правадыр, які будзе пасвіць народ Мой, Ізраэля”».Тады Ірад, патаемна паклікаўшы мудрацоў, выведаў у іх пра час з’яўлення зоркі. Паслаўшы іх у Бэтлеем, сказаў: «Ідзіце і дакладна разведайце пра Дзіця; калі знойдзеце, паведаміце мне, каб і я пайшоў пакланіцца Яму». Яны ж, выслухаўшы караля, пайшлі. А зорка, якую бачылі на ўсходзе, ішла перад імі, пакуль, прыйшоўшы, не спынілася над месцам, дзе было Дзіця. Убачыўшы зорку, яны вельмі ўзрадаваліся. Калі ўвайшлі ў дом, убачылі Дзіця з Марыяй, Маці Яго. Упаўшы, пакланіліся Яму і, адчыніўшы скарбніцы свае, ахвяравалі Яму дары: золата, кадзіла і міра. Атрымаўшы ў сне наказ не вяртацца да Ірада, адышлі ў сваю краіну іншай дарогай.
(Мацвея 2, 1-12)

Спеў

— напрыклад, The kingdom of God

Цішыня

Малітва

Езу, наш давер, тваё Евангелле нясе ў сабе надзею настолькі прыгожую, што мы б хацелі ісці да самага канца ахвяравання сабою, каб крочыць за Табой. І неадольна ўзнікае пытанне: дзе ж крыніца гэтае надзеі? Яна ў ахвяраванні сябе Табе, Хрыстэ.

Малітва вернікаў

(напрыклад, з Gospodi C)

 1. .О, Хрыстэ, Сыне Божы, Ты быў да пачатку свету і прыйшоў на зямлю, каб выратаваць нас усіх: зрабі нас сведкамі гэтай Добрай Навіны.
 2. .Сонца справядлівасці, Ты прамяняваў з сэрца Айца і асвяціў сусвет; прынясі святло ўсім, хто сядзіць у цемры ды ў цені смерці.
 3. Ты стаў малым дзіцяці і быў пакладзены ў яслях: аднаві ў нас прастату дзяцінства.
 4. Цар славы, Ты прыняў такую неймаверную знявагу: дай нам сэрцы бедных.
 5. Ты стаў нашым жывым хлебам і даў нам жыццё вечнае: пацеш нашыя сэрцы Тваёй Эўхарыстыяй.

Ойча наш

Спевы

— напрыклад, In the Lord (El Senyor) ды Jesu redemptor


Аўторак раніца, 29 снежня

Спеў

— напрыклад, Laudemus Deum

Псальм 112(111)

(напрыклад, з Alleluia 22)

 1. Шчаслівы чалавек, які баіцца Пана і вельмі любіць Ягоныя запаведзі. Моцным будзе ягонае патомства на зямлі.
 2. Узыходзіць у цемры як святло для праведных ласкавы, міласэрны і справядлівы.
 3. Шчаслівы чалавек, які міласэрны і пазычае, які справядліва вядзе свае справы. Ён не пахіснецца ніколі, у вечнай памяці будзе справядлівы.
 4. Ён не пабаіцца дрэннай навіны, моцнае сэрца яго, якое спадзяецца на Пана. Умацаванае сэрца яго не будзе баяцца.
 5. Раскідаў, раздаў бедным; справядлівасць ягоная трывае навекі, моц ягоная ўзвысіцца ў славе.

Чытанне

Адзін кніжнік устаў і, выпрабоўваючы Яго, сказаў: «Настаўнік, што мне рабіць, каб атрымаць у спадчыну жыццё вечнае?» Ён адказаў яму: «У Законе што напісана? Як чытаеш?» Той адказаў: «Любі Пана Бога твайго ўсім сэрцам тваім, і ўсёй душой тваёй, і ўсёй моцаю тваёй, і ўсім розумам тваім, а бліжняга свайго, як самога сябе». Езус сказаў яму: «Слушна ты адказаў. Так рабі, і будзеш жыць».
Але той, жадаючы апраўдацца, сказаў Езусу: «А хто мой бліжні?» На гэта Езус адказаў: «Адзін чалавек ішоў з Ерузалема ў Ерыхон і трапіў у рукі разбойнікаў, якія знялі з яго адзенне, пабілі яго і пайшлі, пакінуўшы ледзь жывога. Выпадкова нейкі святар ішоў той дарогай і, убачыўшы яго, прайшоў міма. Таксама і левіт, будучы на тым месцы, падышоў, паглядзеў і прайшоў міма. А нейкі самаранін, падарожны, натрапіў на яго і, убачыўшы, злітаваўся. Падышоў, перавязаў яму раны, паліваючы алеем і віном. І, пасадзіўшы яго на сваю жывёліну, прывёз у заезд і паклапаціўся аб ім. А на другі дзень, ад’язджаючы, дастаў два дынары, даў карчмару і сказаў яму: “Паклапаціся аб ім. А калі патраціш больш, я аддам табе, калі вярнуся”. Як здаецца табе, хто з гэтых трох быў бліжнім таму, хто трапіў у рукі разбойнікаў?» Ён сказаў: «Той, хто паступіў з ім міласэрна». Тады Езус сказаў яму: «Ідзі і ты рабі так».
(Лукі 10, 25-37)

Спеў

— напрыклад, Ubi caritas

Цішыня

Малітва

Божа вечнасці, адчыні ў нас брамы міласэрнасці. Мы разумеем, што воля тваёй любові - гэта не закон, выгравіраваны на каменных скрыжалях. Гэта пылаючая дабрачыннасць, запісаная ў нашых сэрцах.

Малітва вернікаў

(напрыклад, з Gospodi C)

 1. Няхай Твой супакой ззяе сярод нас, а Твая любоў вызваляе нас; Пане, Цябе просім.
 2. Вядзі сваю Царкву шляхам Евангелля; няхай Твой Святы Дух падтрымлівае ў ёй гасціннасць.
 3. Молімся за кіраўнікоў народаў; няхай у іх будзе воля абвяшчаць справядлівасць і свабоду.
 4. Молімся за ўсіх тых, хто захварэў, хто не можа атрымаць неабходную дапамогу; Цябе просім.
 5. Молімся за ўсіх, хто працуе з чужаземцамі ды самотнымі асобамі; Цябе просім.
 6. Молімся за нашу краіну і наш рэгіён, каб хрысціяне маглі быць сведкамі надзеі і стваральнікамі еднасці; Пане, Цябе просім.

Ойча наш

Спевы

— напрыклад, Christe, lux mundi ды Bless the Lord


Серада, раніца, 30 снежня

Спеў

— напрыклад, Confitemini Domino

Псальм 104(103)

(напрыклад, з Alleluia 22)

 1. Усе яны чакаюць, што Ты дасі ім есці ў свой час. Калі даеш ім, яны падбіраюць, калі раскрываеш руку сваю, яны насычаюцца дабром.
 2. Ты пасылаеш свайго Духа і паўстаюць яны, і Ты аднаўляеш аблічча зямлі.
 3. Няхай слава Пана трывае навекі, няхай Пан радуецца справам сваім.
 4. Буду спяваць Пану ўсё жыццё маё, буду спяваць Богу майму, пакуль я ёсць.
 5. Няхай будзе мілай Яму мая песня, і я буду радавацца ў Пану.

Чытанне

Калі любіце Мяне, будзеце захоўваць Мае запаведзі. І Я папрашу Айца, і дасць вам іншага Суцяшыцеля, каб быў з вамі навекі, Духа праўды, якога свет не можа прыняць, таму што не бачыць Яго і не ведае. А вы Яго ведаеце, бо Ён з вамі ёсць і ў вас будзе. Не пакіну вас сіротамі, прыйду да вас. Яшчэ крыху і свет ужо не ўбачыць Мяне. Вы ж бачыце Мяне, бо Я жыву, і вы жыць будзеце. У той дзень пазнаеце, што Я ў Айцу Маім, і вы ўва Мне, і Я ў вас. Хто мае запаведзі Мае і захоўвае іх, той любіць Мяне. А хто любіць Мяне, таго палюбіць Айцец Мой, і Я палюблю яго, і аб’яўлюся яму». Юда, не Іскарыёт, кажа Яму: «Пане, як сталася, што Ты хочаш аб’явіцца нам, а не свету?» Езус сказаў яму ў адказ: «Калі хто любіць Мяне, той захоўвае слова Маё, і палюбіць таго Айцец Мой, і прыйдзем да яго, і зробім жыллё ў яго. Хто не любіць Мяне, той не захоўвае слоў Маіх. А слова, якое вы чуеце, не Маё, а Айца, які паслаў Мяне.
(Яна 14, 15-24)

Спеў

— напрыклад, Tui amoris ignem

Цішыня

Малітва

Езу, наш супакой, Ты заўсёды прыходзіш да нас у Духу Святым. А ў глыбіні нашае душы прысутнічае здзіўленне з нагоды Тваёй прысутнасці. Наша малітва можа быць вельмі нэндзная, але Ты молішся ў самае цішыні нашага сэрца.

Малітва вернікаў

(напрыклад, з Gospodi C)

 1. Пане, учыні з нашага жыцця святыню Святога Духа; Цябе просім.
 2. Абдары кожнага з нас пладамі Святога Духа: любоўю, радасцю, супакоем, доўгацярплівасцю, дабрынёю, вернасцю; Цябе просім.
 3. Спашлі свайго Духа Суцяшыцеля ўсім, хто трапіў у бяду і няшчасце; Цябе просім
 4. Спашлі свайго Духа Суцяшыцеля ўсім, хто стаў ахвяраю несправядлівасці; Цябе просім.
 5. Захавай усе народы ад нянавісці і вайны; Цябе просім.
 6. Збяры ўсе народы подыхам Твайго Духа; Цябе просім.

Ойча наш

Спевы

— напрыклад, Let all who are thirsty come ды Da pacem… in diebus


Чацвер, раніца, 31 снежня

Спеў

— напрыклад, Laudate omnes gentes

Псальм 96(95)

(напрыклад, з Alleluia 22)

 1. Спявайце Пану новую песню, спявай Пану, уся зямля. Спявайце Пану, слаўце Ягонае імя!
 2. Абвяшчайце з дня на дзень Яго збаўленне; апавядайце між плямёнамі пра славу Яго, паміж усімі народамі цуды Ягоныя!
 3. Няхай радуюцца нябёсы і весяліцца зямля, няхай шуміць мора і ўсё, што яго напаўняе.
 4. Няхай усцешыцца поле і ўсё, што на ім, няхай усклікаюць тады ўсе дрэвы лясныя. Перад абліччам Пана, які прыходзіць.
 5. Пан прыходзіць судзіць зямлю. Ён будзе судзіць свет справядліва, а народы паводле сваёй праўды.

Чытанне

У той час, адказваючы, Езус сказаў: «Праслаўляю Цябе, Ойча, Пане неба і зямлі, што Ты закрыў гэта ад мудрых і разумных і адкрыў гэта дзецям. Так, Ойча, бо так было Табе даспадобы. Усё перададзена Мне Айцом Маім, і ніхто не ведае Сына, апроч Айца; і Айца ніхто не ведае, апроч Сына і таго, каму Сын захоча адкрыць.
Прыйдзіце да Мяне, усе спрацаваныя і абцяжараныя, і Я супакою вас. Вазьміце ярмо Маё на сябе і навучыцеся ад Мяне, бо Я ціхі і пакорны сэрцам, і знойдзеце спакой для сваіх душаў. Бо ярмо Маё прыемнае, і цяжар Мой лёгкі».
(Мацвея 11, 25-30)

Спеў

— напрыклад, Wait for the Lord

Цішыня

Малітва

Божа ўсялякае любові, навошта чакаць, калі нашыя сэрцы зменяцца, каб ісці да цябе? Ты сам іх перамяняеш. Праз нашыя самыя глыбокія раны Ты садзейнічаеш узрастанню еднасці з табою. Праз гэта ўнутры нас шырока расчыняюцца брамы хвалы.

Малітва вернікаў

(напрыклад, з Gospodi C)

 1. Уваскрослы Хрыстэ, Тваё сэрца цешыцца, а душа весяліцца: суцеш усіх, хто жыве ў смутку.
 2. Уваскрослы Пане, Ты прыходзіш, каб перамяніць нашую істоту: распалі ў нас агонь Тваёй любові.
 3. Уваскрослы Пане, у Табе ўжо распачалося нашае ўваскрасенне на гэтай зямлі: распалі ў нас агонь Тваёй любові.
 4. Уваскрослы Пане, Ты прыходзіш, каб напоўніць нашыя сэрцы супакоем: распалі ў нас агонь Тваёй любові.
 5. Уваскрослы Пане,Твой Дух спальвае ў нас смутак: распалі ў нас агонь Тваёй любові.
 6. Уваскрослы Пане, Ты прыходзіш, каб з’яднаць нас разам у Тваім Целе — Царкве: распалі ў нас агонь Тваёй любові.

Ойча наш

Спевы

— напрыклад, Deus, Deus meus ды In resurrectione tua

Апошняе абнаўленне: 12 December 2020