TAIZÉ

Програма

 

От своето начало общността е вдъхновявана от две цели: да живее в общение с Бога чрез молитва и да бъде квас за мира и доверието сред хората.

Престоят в Тезе е възможност да се търси общение с Бога чрез молитва, пеене, тишина и съзерцание. Тук може да се преоткрие сърдечен мир, смисъл в живота и ново вдъхновение.

Да живеем прост живот, споделен с други ни припомня, че ежедневния живот там, където Христос ни очаква.

Някои млади хора търсят начин да последват Христос и да Му посветят целия си живот. Престой в Тезе може да помогне това призвание да бъде изпитано.

- Всеки ден братя от общността правят кратко въведение в библейски пасаж, последвано от време, прекарано в тишина и споделяне, и срещи в по-малки групи.

- Следобед се провеждат различни ателиета (workshop), които да помогнат да се задълбочи връзката между вярата и живота в сферата на работата, социалните въпроси, култура и изкуство, търсенето на мир...

- Младежите, които искат, могат да прекарат седмицата, или края ѝ, в тишина, за да използват времето да чуят как Бог им говори в молитва, в Свещеното Писание или в събитията в живота им.

Обичайният ден в Тезе
От понеделник до петък
8:15 утринна молитва, последвана от закуска
10:00 въведение в библейски текст, време за тишина и дискусия в малки групи.
12:20 обедна молитва, последвана от обяд
14:00 репетиция на песните (по желание)
Следобед има срещи на международните групи или се помага с доброволен труд
17:15 чай
17:45 тематични ателиета (workshop) (от Вторник натам)
19:00 вечеря
20:30 вечерна молитва, последвана от тишина

В Петък вечерната молитва е последвана от поклонение на Kръста.

Събота
15:15 тематични ателиета (workshop)
20:30 вечерна молитва със свещи, като по този начин се отпразнува пасхалното тайнство

Неделя
8:45 закуска
10:00 Евхаристия
13:00 обяд
19:00 вечеря
20:30 вечерна молитва

Последно актуализирано: 15ти април 2019