Няма наличен превод!

TAIZÉ

Настаняване

 

Условията за живот са много скромни.

Основно настаняването става в бунгала или в по големи палатки. През лятото можете да носите със себе си и лични палатки.

Какво трябва да носите със себе си:

- Библия
- спален чувал, шалте, кърпа
- Европейска здравноосигурителна карта (http://www.ezok.bg/)
- музикантите могат да носят със себе си инструментите си

Има възможност семейства с деца да бъдат настанявани в по-удобни условия. При възможност може да се намери и настаняване за двойки без деца.

Последно актуализирано: 15ти април 2019