TAIZÉ

Разходи

 
Срещите не получават никакво външно финансиране и изцяло зависят от вашите доброволни приноси. Те покриват храната, спането и другите разходи по срещата.

Рзмерът на предложения приноса е съобразен със страната, от която идвате. В предложените от нас рамките, вече всеки може да реши точно колко да даде.

През 2019г. приносите за всички, които идват от Българя могат да бъдат:

- за младежи от 15-29г.: 5.50 - 7.50 Евро на ден
- за всички над 30г.: 11.00 - 15.00 Евро на ден (ако сте настанени във ваша палатка) и 14.00 - 19.00 Евро на ден (ако сте настанени от нас).

Последно актуализирано: 15ти април 2019