TAIZÉ

За Тезе

Общността днес

 

Днес монашеската общност в Тезе се състои от около 100 братя, католици, както и такива идващи от различни протестантски църкви. Общността няма за цел да създава нови църкви или християнски движения, или пък да агитира младите хора да променят деноминациите или църквите, към които принадлежат. В най-дълбоката си същност общността има за цел с живота и съществуването си да даде пример за помирение между разединените християни, нации и култури.

Братята от общността живеят изцяло от труда си. Не приемат дарения. Също така не приемат и лични наследства на техни членове. Ако се получи нещо подобно, веднага се раздава на бедните и нуждаещите се, по местата където служат. А някои от тях живеят в редица изключително бедни и размирни райони, служейки като посланници на мира, сред всички страдащи хора по тези места. Братята в тези малки общности в Азия, Африка и Южна Америка, изцяло споделят условията на живот на местните. Като полагат максимални усилия да бъдат представители на Божията любов при най-бедните, бездомните деца по улиците, затворниците, умиращите и тези, които са били дълбоко наранени в личните си взаимоотношения, изоставените.

През годините все повече и повече млади хора започнали да идват в Тезе. Бил създаден младежкият лагер към общността, където днес продължават да идват младежи от цял свят, за да участват в едноседмични срещи.

Много църковни лидери също посещават Тезе. Така общността е посрещнала Папа Йоан Павел II, трима архиепископи на Кентърбъри, Православни митрополити, четиринадесетте Лутерански епископи на Швеция, както и протестантски пастори от различни краища на земята.

От 1962 до падането на комунистичесния режим, братя и млади хора изпращани от Тезе пътували постоянно до страните от Източна Европа, с голяма дискретност, за да се срещат с тези, които са били затворени в техните граници.

JPEG - 112.4 KB

Брат Роже почина на 16.08.2005, на 90 годишна възраст. Беше намушкан с нож по време на вечерната молитва. От тогава общнотта се ръководи от брат Алоа, който приживе, брат Роже беше посочил като свой наследник.

Последно актуализирано: 18ти януари 2010