TAIZÉ

Архиепископ Анастасиос, на Албания, посещава Тезе

 
В събота 18.08.2009г, Архиепископ Анастасиос Янулатос, Архиепископът на Православната Църква в Албания, посети Тезе.

JPEG - 28.3 KB

По време на визитата си, Архиепископ Атанасиос се помоли над гроба на Брат Роже, и се срещна и поговори с Брат Алоис и останалите братя в Тезе. Взе участие в обедната молитва и обяда след това. Преди молитвата се срещна с православните младежи и техните свещеници, които бяха в Тезе през тази седмица.

Сорина, млада Румънка, написа следното за посещението му:
„ Беше много впечатляващо да чуя за първото посещение на Архиепископа в Албания, след политическите промени през 1991. Докато стоял сред развалините на последната църква там, един приятел го попитал, как все още може да продължава да твърди пред хората, че Христос е възкръснал. Отговорът му бил съвсем простичък: „ Накарах всички да вземат по една свещ и да я запалят... Това, което представлява този символ е, че ние получаваме светлината, за да я споделяме с другите. И ако нашата свещ угасне, мога да я запаля отново благодарение на човека до мен.” Неговото послание към нас беше същото – не трябва да държим тази светлина за себе си, а трябва да я споделим с другите, с радост и смирение.”

По време на общата обедна молитва Брат Алоис покани Архиепископът да се помоли и неговата наистина красива и спонтанна молитва беше записана, когато Архиепископът проговори.

„ О Господи, Боже наш, Който си, Който си бил и ще бъдеш. Вечна слава да бъде на Теб. Благодарим Ти за този голям дар, който си ни дал, да можем да се обръщаме към Теб и да споделяме нашите надежди, мечти, и страдания. О Господи, Исусе Христе, Божий сине, имай милост над нас. Святи Душе, дай ни Твоят плод – любовта, радостта, мира, и всичко останало. Дай ни силата да продължим да се надяваме, смелостта да погледнем към своите задължения и отговорности. Ние знаем, че бихме искали да Те познаваме по-добре. Когато погледнем живота си, разбираме, че може би не е съвършен пред теб, но ние наистина се опитваме да те обичаме, въпреки, че не винаги успяваме. Но продължаваме да опитваме, и докато сме млади, и през останалата част от живота си. Разкрий ни Своята Личност, и ни помогни по-често да търсим присъствието Ти в ежедневния ни живот. Помогни на Църквите ни, на континента ни, на целия свят. Дай ни възможността да бъдем възкресенския пламък в този пълен със страдание свят. Дай ни да преживеем кръста и силата на възкресението всяка минута от живота ни. Помогни ни да живеем конкретно взиращи се във всеобщото, и да изживеем всеки един момент в перспективата на вечността. Господи, бъди с нас до края на живота ни.
Амин.”

Последно актуализирано: 17ти март 2010