TAIZÉ

Trobada europea a Taizé i en línia

Proposta per a les pregàries del matí

 
En aquesta pàgina hi trobareu una proposta per a les pregàries del matí durant la trobada de Cap d’Any. Els cants són només un exemple, us aconsellem que els adapteu segons les vostres necessitats.

Dilluns, 28 de desembre

Cant

— per exemple Venite, exultemus Domino

Salm 72

(per exemple amb Alleluia 22)

 1. Déu meu, dóna al rei el teu dret, dóna-li la teva rectitud. Que governi amb justícia el teu poble, que sigui recte amb els humils.
 2. Que la justícia floreixi durant els seus dies, i mesos i anys abundi la pau.
 3. Els reis de Tarsis i de les illes li portaran obsequis; els reis d’Aràbia i de Sebà li oferiran presents. Li faran homenatge tots els reis, se li sotmetran tots els pobles.
 4. Salvarà els pobres que reclamen, els desvalguts que no tenen defensor. S’apiadarà dels pobres i dels febles, els salvarà de la mort.
 5. Que visqui i li donin l’or d’Aràbia, que preguin per ell tots els dies i no parin mai de beneir-lo!

Lectura

Després que Jesús va néixer a Betlem de Judea, en temps del rei Herodes, vingueren uns savis d’Orient i, en arribar a Jerusalem, 2 preguntaven:
–On és el rei dels jueus que acaba de néixer? Hem vist sortir la seva estrella i venim a adorar-lo.
Quan el rei Herodes ho va saber, es va inquietar, i amb ell tot Jerusalem. Herodes va convocar tots els grans sacerdots i els mestres de la Llei que hi havia entre el poble i els preguntava on havia de néixer el Messies. Ells li respongueren:
– A Betlem de Judea. Així ho ha escrit el profeta: «I tu Betlem, terra de Judà, no ets de cap manera la més petita de les principals viles de Judà, perquè de tu sortirà un príncep que pasturarà Israel, el meu poble.»
Llavors Herodes cridà en secret els savis, va demanar-los el moment exacte en què se’ls havia aparegut l’estrella i els encaminà a Betlem dient-los:
–Aneu i informeu-vos amb exactitud d’aquest infant; i quan l’haureu trobat, feu-m’ho saber, perquè jo també pugui anar a adorar-lo.
Després de sentir aquestes paraules del rei, es posaren en camí. Llavors l’estrella que havien vist sortir començà a avançar davant d’ells, fins que s’aturà damunt el lloc on era l’infant. L’alegria que tingueren en veure l’estrella va ser immensa. Van entrar a la casa, veieren el nen amb Maria, la seva mare, es prostraren a terra i el van adorar. Després van obrir les seves arquetes i li oferiren presents: or, encens i mirra. I, advertits en somnis que no anessin pas a veure Herodes, se’n tornaren al seu país per un altre camí.
(Mateu 2, 1-12)

Cant

— per exemple The kingdom of God

Silenci

Pregària

Jesús, tu ets la nostra confiança, el teu Evangeli duu una esperança tan bella que voldríem anar fins al final per seguir-te, donar-nos per complet. I irresistiblement apareix una pregunta: on és la font d’aquesta esperança? La trobem abandonant-nos en tu, el Crist.

Pregàries d’intercessió

(per exemple amb Gospodi C)

 1. Oh Crist, Fill de Déu, que ja eres abans de la creació del món i que vingueres a la terra per salvar tots els éssers humans, fes de nosaltres testimonis d’aquesta Bona Notícia Crist.
 2. Sol de justícia, que brilles en el si del Pare i que il·lumines l’univers, porta la llum als qui viuen a l’ombra de la mort.
 3. Tu que et vas fer infant i que et vas deixar posar en una menjadora, renova en nosaltres la senzillesa de la infantesa.
 4. Rei de glòria que consentires a tal inefable abaixament, dona’ns un cor ben pobre.
 5. Tu que esdevingueres el nostre pa viu per donar-nos vida eterna, concedeix-nos la joia per la teva eucaristia.

Parenostre

Cants

— per exemple El Senyor i Jesu redemptor


Dimarts, 29 de desembre

Cant

— per exemple Laudemus Deum

Salm 112

(per exemple amb Alleluia 22)

 1. Feliç l’home que venera el Senyor i estima de cor els seus preceptes! La seva descendència serà gran al país.
 2. L’home just, compassiu i benigne és, per als justos, llum que apunta en la fosca.
 3. Sortós l’home que presta de bon grat, que disposa a consciència els seus afers. El just no caurà mai i deixarà un record inesborrable.
 4.  Viu sense por de males noves, se sent ferm confiant en el Senyor, té el cor incommovible, res no tem i a la fi veurà vençuts els enemics.
 5. Reparteix el que té, ho dóna als pobres, la seva bondat dura per sempre, pot alçar el front amb dignitat.

Lectura

Un mestre de la Llei es va aixecar i, per posar a prova Jesús, li va fer aquesta pregunta:
–Mestre, què haig de fer per a posseir la vida eterna?
Jesús li digué:
–Què hi ha escrit en la Llei? Què hi llegeixes?
Ell va respondre:
–Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima, amb totes les forces i amb tot el pensament, i estima els altres com a tu mateix.
Jesús li digué:
–Has respost bé: fes això i viuràs.
Però ell, amb ganes de justificar-se, preguntà a Jesús:
–I qui són els altres que haig d’estimar?
Jesús va contestar dient:
–Un home baixava de Jerusalem a Jericó i va caure en mans d’uns bandolers, que el despullaren, l’apallissaren i se n’anaren deixant-lo mig mort. Casualment baixava per aquell camí un sacerdot; quan el veié, passà de llarg per l’altra banda. Igualment un levita arribà en aquell indret; veié l’home i passà de llarg per l’altra banda. Però un samarità que anava de viatge va arribar prop d’ell, el veié i se’n compadí. S’hi acostà, li amorosí les ferides amb oli i vi i les hi embenà; després el pujà a la seva pròpia cavalcadura, el dugué a l’hostal i se’n va ocupar. L’endemà va treure’s dos denaris i els va donar a l’hostaler dient-li: «Ocupa’t d’ell i, quan jo torni a passar, et pagaré les despeses que facis de més.» Quin d’aquests tres et sembla que es va comportar com a proïsme de l’home que va caure en mans dels bandolers?
Ell respongué:
–El qui el va tractar amb amor.
Llavors Jesús li digué:
–Vés, i tu fes igual.

(Lluc 10, 25-37)

Cant

— per exemple Ubi caritas

Silenci

Pregària

Déu de tota eternitat, obre en nosaltres les portes de la teva misericòrdia. I comprenem que la voluntat del teu amor no és pas una llei gravada sobre taules de pedra, sinó caritat ardent, escrita als nostres cors.

Pregàries d’intercessió

(per exemple amb Gospodi C)

 1. Perquè la teva pau resplendeixi enmig nostre, i que el teu amor alliberi les nostres vides, et preguem, Senyor.
 2. Guia la teva Església per un camí d’evangeli, que el teu Esperit Sant la faci acollidora, et preguem, Senyor.
 3. Pels responsables de les nacions, que treballin amb voluntat de promoure la pau i la solidaritat, et preguem, Senyor.
 4. Pels malalts, pels qui no tenen accés als tractaments que necessiten, et preguem, Senyor.
 5. Pels qui es posen al servei dels estrangers i dels qui es troben sols, et preguem, Senyor.
 6. Pel nostre país, per la nostra comarca, que els cristians que hi viuen siguin testimonis d’esperança i portadors de pau i d’unitat, et preguem, Senyor.

Parenostre

Cants

— per exemple Christe, lux mundi i Bless the Lord


Dimecres, 30 de desembre

Cant

— per exemple Confitemini Domino

Salm 104

(per exemple amb Alleluia 22)

 1. Tots els éssers esperen de la teva mà que els donis l’aliment al seu temps: els el dónes, i ells l’arrepleguen; obres la mà, i mengen a desdir.
 1. Senyor, quan envies el teu alè, reneix la creació i renoves la vida sobre la terra.
 2. Glòria al Senyor per sempre! Que s’alegri el Senyor de la seva obra!
 3. Cantaré al Senyor tota la vida, cantaré al meu Déu mentre sigui al món.
 4. Que li sigui agradable aquest poema, són per al Senyor aquests cants de goig. Beneeix el Senyor, ànima meva!

Lectura

Jesús diu als seus deixebles:
–Si m’estimeu, guardareu els meus manaments, i jo pregaré el Pare, que us donarà un altre Defensor perquè es quedi amb vosaltres per sempre. Ell és l’Esperit de la veritat, que el món no pot acollir, perquè no és capaç de veure’l ni de conèixer-lo: sou vosaltres qui el coneixeu, perquè habita a casa vostra i estarà dins de vosaltres. No us deixaré pas orfes; tornaré a vosaltres. D’aquí a poc temps, el món ja no em veurà, però vosaltres sí que em veureu, perquè jo visc, i vosaltres també viureu. Aquell dia, coneixereu que jo estic en el meu Pare, i vosaltres en mi, i jo en vosaltres. El qui m’estima és el qui té els meus manaments i els guarda; i al qui m’estima, el meu Pare l’estimarà i jo també l’estimaré i em manifestaré a ell.
Judes, no l’Iscariot, li pregunta:
–Senyor, què ho fa que et vulguis manifestar a nosaltres però no al món?
Jesús li respon:
–Qui m’estima, guardarà la meva paraula; el meu Pare l’estimarà i vindrem a fer estada en ell. El qui no m’estima, no guarda les meves paraules. I la paraula que escolteu no és meva, sinó del Pare que m’ha enviat.
(Joan 14, 15-24)

Cant

— per exemple Tui amoris ignem

Silenci

Pregària

Jesús, la nostra pau, per l’Esperit Sant tu véns sempre a nosaltres. I al més profunda de la nostra ànima, hi ha l’esbalaïment d’una presència. Per més pobre que sigui la nostra pregària, tu pregues en el silenci dels nostres cors.

Pregàries d’intercessió

(per exemple amb Gospodi C)

 1. Fes de la nostra vida un temple de l’Esperit Sant; t’ho demanem, Senyor.
 2. Dona’ns a cadascú de nosaltres els fruits del teu Esperit: l’amor, la joia, la pau, la paciència, la bondat, la fidelitat; t’ho demanem, Senyor.
 3. Envia el teu Esperit Consolador a tots els qui es troben desemparats; t’ho demanem, Senyor.
 4. Envia el teu Esperit Consolador a tots els que són víctimes de la injustícia; t’ho demanem, Senyor.
 5. Preserva de l’odi i de la guerra tots els pobles de la terra; t’ho demanem, Senyor.
 6. Reuneix tots els pobles amb el buf del teu Esperit; t’ho demanem, Senyor.

Parenostre

Cants

— per exemple Let all who are thirsty come i Da pacem… in diebus


Dijous, 31 de desembre

Cant

— per exemple Laudate omnes gentes

Salm 96

(per exemple amb Alleluia 22)

 1. Canteu al Senyor un càntic nou, canteu al Senyor arreu de la terra, canteu al Senyor, beneïu el seu nom!
 2. Conteu a les nacions la seva glòria, conteu a tots els pobles els seus prodigis!
 3. El cel se n’alegra, la terra ho celebra, bramula el mar amb tot el que s’hi mou.
 4. Jubilen els camps amb tot el que hi ha, criden de goig els arbres del bosc, en veure que ve el Senyor.
 5. El Senyor ve a governar la terra. Governarà tot el món amb justícia, tots els pobles amb la seva veritat.

Lectura

En aquell temps, Jesús digué:
–T’enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has revelat als senzills tot això que has amagat als savis i entesos. Sí, Pare, així t’ha plagut de fer-ho. El Pare ho ha posat tot a les meves mans. Ningú no coneix el Fill, fora del Pare, i ningú no coneix el Pare, fora del Fill i d’aquells a qui el Fill el vol revelar. Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar. Accepteu el meu jou i feu-vos deixebles meus, que sóc benèvol i humil de cor, i trobareu el repòs, perquè el meu jou és suau, i la meva càrrega, lleugera.

(Mateu 11, 25-30)

Cant

— per exemple Wait for the Lord

Silenci

Pregària

Déu de tot amor, per acostar-nos a tu, per què hauríem d’esperar que el nostre cor canviés? Tu ja el transfigures. En les nostres ferides interiors, hi fas créixer una comunió amb tu. I s’obren en nosaltres les portes de la lloança.

Pregàries d’intercessió

(per exemple amb Gospodi C)

 1. Oh Crist ressuscitat, el teu cor exulta i la teva ànima jubila, consola tots els qui viuen en la tristesa.
 2. Senyor ressuscitat, tu véns a transfigurar tot el nostre ésser, encén en nosaltres el foc del teu amor.
 3. Senyor ressuscitat, per tu, la nostra resurrecció ja ha començat a la terra, encén en nosaltres el foc del teu amor.
 4. Senyor ressuscitat, tu véns a omplir-nos de la pau del cor, encén en nosaltres el foc del teu amor.
 5. Senyor ressuscitat, el teu Esperit és un foc que consumeix la nostra tristesa, encén en nosaltres el foc del teu amor.
 6. Senyor ressuscitat, tu véns a reunir-nos en el teu Cos, l’Església, encén en nosaltres el foc del teu amor.

Parenostre

Cants

— per exemple Deus, Deus meus i In resurrectione tua

Last updated: 13 de desembre de 2020