TAIZÉ

Trobada europea de Rostock

Protecció de persones a Rostock

 

En el marc de la trobada europea a Rostock, Taizé està en contacte des de finals d’octubre amb les Esglésies locals per desplegar una política de protecció de persones vinculada a la trobada.

És essencial que els joves participants a la trobada, els amfitrions i totes les persones implicades siguin respectades en la seva integritat i que la trobada europea sigui un entorn segur per a tothom.

En aquesta pàgina hi trobareu enllaços a les pàgines sobre la política de protecció de persones, el procediment per informar sobre situacions preocupant i les persones de contacte.


Política de protecció de persones a Rostock

En tant que organitzadors de la en anglèstrobada europea de joves a Rostock, dins del marc de la peregrinació de confiança, creiem que la seguretat de tots els participants és una prioritat.

En preparar la trobada, ens esforcem en seleccionar i acompanyar amb cura els responsables, actuant immediatament davant de qualsevol situació preocupant que afecti la seguretat de les persones o d’una eventual acusació.

Abans i durant la trobada europea de joves a Rostock, ens comprometem a:

■ Fer tot el possible perquè la confiança no sigui traïda ni abusada.

■ Seleccionar amb discerniment totes les persones responsables del desenvolupament de la trobada i formar-les per poder reconèixer qualsevol mena d’abús i actuar d’acord amb les nostres directrius.

■ Demanar a totes les persones implicades en la trobada de notificar immediatament sobre qualsevol situació d’assetjament sexual, abús o violència (que hagi patit un mateix o algú del seu entorn). Es pot recórrer a les instàncies següents:
- l’equip de protecció de les persones de la trobada europea de joves Taizé-Rostock
- els responsables de prevenció de les Esglésies locals
- un contacte independent.

■ Prendre seriosament tota denúncia d’agressió o d’abús, i prendre les mesures necessàries.

■ Respondre a les víctimes d’agressió o d’abús que vulguin expressar-se, independentment de la naturalesa de l’abús o del moment i del lloc on s’hagi produït.

Enllaços importants

L’équipe: en francès, en anglès.
Com notificar un cas?: en francès, en anglès.
Com s’informarà d’aquestes mesures als participants: en francès,
en anglès.
Protecció de les persones: de què estem parlant? en francès, en anglès.
Extret del llibret de la trobada en francès, en anglès

Protecció de les persones a Taizé
Declaració del germà Alois sobre abusos i agressions sexuals a Taizé

Last updated: 22 de desembre de 2022