TAIZÉ

Venir amb un grup de joves menors d’edat

 

És possible de portar un grup de joves menors de 18 anys a Taizé per participar en les trobades.

Si voleu venir amb un grup, si us plau, llegiu també aquesta pàgina Venir a Taizé amb un grup de joves.

- Joves de de 15 a 17 anys : Poden participar a les trobades si venen ben acompanyats, vegeu més avall.

- Menys de 15 anys: poden participar únicament al programa per a famílies acompanyats dels seus pares.

Autorització parental

Els menors hauran de dur amb ells una autorització parental per escrit que els permeti participar en les trobades de joves. Aquesta autorització haurà de nomenar un responsable legal i autoritzar-lo a prendre decisions de caràcter mèdic en cas que sigui necessari. Aquesta persona ha d’estar localitzable a través de telèfon mòbil. Trobareu aquí el formulari que podeu fer servir. Comproveu també si les autoritats del vostre país exigeixen una autorització per sortir del territori amb menors.

Adults acompanyants i persones de contacte

Per a grups on hi hagi joves d’entre 15 i 17 anys, caldrà una persona de contacte per cada 7 joves (preferiblement d’entre 20 i 35 anys, si no fos possible, major de 35) per ajudar a animar les activitats. Aquestes persones de contacte s’encarregaran d’un grup d’intercanvi format per una desena de joves provinents de diferents grups. S’inscriuen al programa de 15-17 anys i poden fer la mateixa contribució a les despeses que els joves.

El responsable del grup s’ha d’assegurar que tots els acompanyants de joves d’entre 15 i 17 anys siguin a la trobada explicativa del diumenge al vespre a les 19:45 h (el lloc se’ls indicarà a l’acollida). Durant aquesta trobada es comunicaran les informacions importants relatives a la protecció de les persones durant les activitats en petits grups.

Els responsables hauran de vetllar especialment per la seguretat dels joves sota la seva responsabilitat. Particularment han de vetllar perquè els joves no marxin de Taizé i participin plenament del programa proposat.

Allotjament

D’acord amb les normes vigents a França, allotgem separadament els joves menors dels adults. Per tal de vetllar pel bon desenvolupament de les trobades durant la nit, els adults s’allotgen a prop, als dormitoris de joves amajors d’edat o bé als dormitoris d’acompanyants.

Pels grups on hi hagi nois i noies, caldran acompanyants homes i dones. Sovint serà la persona de contacte la que també s’encarregui de l’allotjament del grup.

(Si una persona de contacte ha de ser allotjada a part, s’haurà d’inscriure a la secció “adults”, indicant en els comentaris que es tracta d’una persona de contacte.)

Antecedents penals

La persona responsable d’un grup que ve a Taizé amb menors ha d’assegurar que tots els acompanyants del seu grup poden treballar de manera segura amb els menors. Verifiqueu les exigències del vostre país pels qui acompanyen menors, poseu-vos d’acord amb elles, i porteu tota la documentació necessària a Taizé per presentar-la a l’acollida.

Per al qui venen de França, l’«extracte núm. 3» dels antecedents penals pot obtenu en ligne.

Per als qui venen d’Espanya, podeu consultar aquesta pàgina del Ministeri de Justícia.

Per als qui venen d’Andorra, vegeu aquesta pàgina

Protecció de les persones

•Com reaccionar si un jove menor em confia que ha estat víctima d’una agressió (a Taizé, a l’escola o en algun altre lloc)?

És important conèixer els procediments explicats en aquesta pàgina i aplicar-los.
Particularment:
- Escoltar amb atenció.
-Mantenir la calma.
-No fer preguntes massa intrusives ni investigacions.
- Deixar clar que no et pots guardar aquesta informació per a tu.
- Explicar-ho només a aquells qui hagin de saber-ho.
-Sigues conscient que hauràs d’informar a les persones amb responsabilitat legal sobre el/la jove, així com als responsables de l’organització amb la quual has vingut a Taizé (parròquia, escola…)

• Quin és el protocol vigent a Taizé en cas d’infracció legal que impliqui un jove menor?

-Per qualsevol infracció penal la comunitat està en estret contacte amb les autoritats de l’Estat.

Llegiu també Qüestions sanitàries i Protecció de les persones.

Last updated: 7 de febrer de 2024