TAIZÉ

Rusko: Velikonoce 2011

Pouť do Moskvy

 
Vztahy mezi komunitou Taizé a Ruskem mají dlouholetou tradici. Už v šedesátých letech 20. století měli představitelé ruské pravoslavné církve možnost navštívit Taizé. V sedmdesátých a osmdesátých letech byli bratr Roger a další bratři zváni, aby navštívili Rusko. Tak se uskutečnila setkání s představiteli ruské pravoslavné církve. Tyto návštěvy byly také znamením solidarity s ruskými věřícími, kteří v té době nemohli cestovat do zahraničí.

Bratr Roger rozhodl po té, co byl v roce 1988 pozván na oslavy tisíciletí od pokřtění Rusi, že komunita nechá vytisknout milion výtisků Bible v pravoslavném synodálním překladu. Tyto Bible byly poslány do Moskvy, Petrohradu, Kyjeva a Minsku a tam byly v těch dobách, kdy se lidé mohli k Písmu dostat jen těžko, rozdány. Když se v devadesátých letech hranice otevřely, začaly přijíždět do Taizé a na evropská setkání, která se konají na konci každého roku, mnohé skupiny z různých farností Moskvy, Petrohradu a dalších měst.

V červnu 2006 navštívil bratr Alois s dvěma dalšími bratry patriarchu Alexeje II. Po mnoho let patriarcha posílal poselství s pozdravy a požehnáním pro účastníky každoročních evropských setkání. Bratr Alois se zúčastnil jak pohřbu patriarchy Alexeje II. v prosinci 2008, tak intronizace patriarchy Kirilla I. v lednu 2009.

O Velikonocích v roce 2011 se bratr Alois a několik dalších bratrů vydá na pouť do Moskvy od středy 20. dubna do pondělí 25. dubna. Mladí lidé jsou zváni, aby se k nim přidali a objevili bohatství pravoslavné bohoslužby a ruské spirituality, které se formovaly po staletí během dob velkých zkoušek, ve kterých víra v Kristovo vzkříšení pomáhala tolika věřícím zůstat věrní. Současně to bude příležitost objevit vitalitu dnešních pravoslavných farností a mluvit o výzvách, kterým tato společenství čelí v současné ruské společnosti. To nám umožní, abychom se vzájemně obohatili a podpořili své odhodlání svědčit o evangeliu.

Velikonoce v roce 2011 připadají pro východní i západní kalendář na to samé datum. Naše pouť tak bude znamením naší touhy slavit víru v Krista společně.

Aktualizováno: 3. února 2011

„Bratra Rogera jsem potkal při několika příležitostech a pokaždé jsem měl možnost si povšimnout, jak velmi znal tradici prvotní církve, jak jí rozuměl a jak základem jeho osobní duchovní zkušenosti bylo Boží slovo a spisy církevních otců. Cestu bratra Rogera a komunity, kterou založil, charakterizuje spojení věrnosti učení svatých otců a tvořivé přizpůsobení potřebám dneška s misionářským působením mezi mladými lidmi. Ty tisíce mladých lidí, kteří přijíždějí na návštěvu do Taizé nebo na setkání, která komunita každoročně připravuje v různých evropských zemích, přesvědčivě ukazují, že evangelijní poselství o Boží lásce stále nachází živou odezvu v srdcích dnešních lidí, když není pouze kázáno slovy, ale je i osobně žito.“

Z poselství zaslaného moskevským patriarchou Kirillem k sedmdesátému výročí založení komunity Taizé, 14. srpna 2010.