TAIZÉ

Poselství bratra Aloise přátelům v Japonsku

 

Drazí japonští přátelé,
my, bratři v Taizé i ve fraternitách po celém světě, sdílíme utrpení, které zasáhlo Japonsko. Víte přece, jak moc je nám vaše země drahá. Naše srdce trpí a pláčou s těmi, kdo zakoušejí utrpení.

Jsme zasaženi nepochopitelným utrpením nevinných. Chtěli bychom přinášet svědectví o Božím soucitu a v tomto žalu podporovat modlitbou vás, vaše rodiny, japonské církve, mladé lidi, které známe, a všechny obyvatele vaší země.

V Taizé od prvního dne svěřujeme Bohu všechny oběti zemětřesení. Dnes jsem v kostele vyslovil tuto modlitbu: „Kriste Ježíši, chceme ti být stále nablízku. Svěřujeme ti žal všech, kdo zde na zemi poznali lidské utrpení. Prosíme tě za oběti zemětřesení a tsunami v Japonsku. Svěřujeme ti naše přátele a známé, kteří zde v dnešní bolestné době žijí. Dej jim všem poznat svou blízkost a soucit.“

Zůstávám s vámi v bratrské blízkosti.

bratr Alois
představený komunity Taizé

Aktualizováno: 18. března 2011