TAIZÉ

Setkání v Berlíně

30 000 mladých na cestě k nové solidaritě

 
28. prosince 2011 se v Berlíně shromáždí na 30 000 mladých, aby se zúčastnili 34. zastavení na „pouti důvěry“, kterou pořádá komunita Taizé. Zůstanou zde do 1. ledna 2012. Poutníky z celé Evropy i z jiných kontinentů přijmou církve a obyvatelé Berlína. Mladí lidé se budou snažit společně objevit odhodlání k nové solidaritě. Toto setkání, které se poprvé koná v německém hlavním městě, bude ve znamení společné modlitby, rozjímání a rozhovorů na nejrůznější duchovní, sociální, umělecká, politická a ekonomická témata.

Při příjezdu účastníci dostanou dopis s názvem Na cestě k nové solidaritě, který napsal bratr Alois, představný komunity Taizé. „Ve všech dobách bylo nezbytné, aby lidé byli mezi sebou solidární. Tuto solidaritu je však nutné neustále obnovovat a hledat nové způsoby, jak ji vyjadřovat,“ píše bratr Alois v tomto dopise, který se překládá do více než padesáti jazyků. Čelíme otřesům světové ekonomiky, změnám v geopolitické rovnováze a zvětšování sociálních nerovností. Toho si je vědom představený komunity Taizé, když se ptá: „Nenutí nás to k novému zamyšlení nad tím, jaké jsou naše životní priority?“ Každé ráno se mladí lidé shromáždí ve 160 farnostech, aby se spolu s obyvateli Berlína, kteří je přijmou, zamýšleli nad tématy, která tento Dopis z Taizé pro rok 2012 otvírá: důvěra mezi lidmi, důvěra v Boha, „Kristus společenství“ a jak být „solí země“.

29. a 30. prosince odpoledne nabízí program setkání patnáct témat, ze kterých si účastníci mohou vybrat. Na jednom z těchto seminářů budou dva bratři komunity mluvit o životě a díle bratra Rogera (1915–2005), zakladatele komunity Taizé. Jiný zavede účastníky na setkání s pamětníky času berlínské zdi a její návštěvu vedenou místními průvodci. Dalšími možnostmi jsou představení služby, která se stará o uprchlíky, návštěva „Bode Museum“, koncerty nebo rozjímání o tom, jaké místo mají mladí v dnešní společnosti. Slova Dietricha Bonhoeffera (1906–1945): „Před Bohem a s ním žijeme bez Boha“ jsou tématem semináře pro ty, kdo chtějí mluvit o tom, jaké místo má víra ve světě, ve kterém, jak se zdá, Bůh už nehraje žádnou roli.

Odpoledne 31. prosince se budou konat setkání účastníků podle země, ze které přijeli. Tato setkání, která povedou bratři z Taizé, se budou dále zamýšlet nad tím, jak pokračovat po návratu domů v „pouti důvěry“ a jak se společně vydat na cestu k nové solidaritě.

Podrobný program setkání je k dispozici na adrese:
Podrobný program.

Úryvky z dopisu bratra Aloise jsou zveřejněny na stránkách Taizé:
Dopis bratra Aloise.

Během setkání se budou účastníci shromažďovat každý den ke společné modlitbě v 13:15 a 19:00 v halách na berlínském výstavišti, které budou pro tuto příležitost speciálně upraveny a vyzdobeny. Bratr Alois promluví k mladým každý den během večerní modlitby. Jeho promluvy budou zveřejněny na této stránce:
Meditations by Brother Alois (v AJ a dalších jazycích).

Živé vysílání modliteb:
Živé vysílání modliteb z evropského setkání.

Fotografie ze setkání budou rovněž k dispozici na webových stránkách. Fotografie z příprav – v Berlíně, v Taizé a v několika dalších evropských městech – si už můžete prohlédnout na adrese:
Fotografie.

Každodenní zprávy ze setkání a osobní svědectví mladých budou na adrese:
The Meeting Day by Day (v AJ a dalších jazycích).

Několik pozdravných poselství zaslaných komunitě a účastníkům setkání už dorazilo do Taizé a další se čekají: od papeže Benedikta XVI., od pravoslavných patriarchů konstantinopolského a moskevského, od canterburského arcibiskupa, od představitelů luteránských a reformovaných církví, ale také od významných politiků, jako jsou generální tajemník OSN Pan Ki-mun, německý president a kancléřka nebo předseda Evropské rady, Herman van Rompuy. Úryvky z těchto poselství jsou na adrese:
Excerpts of messages received (v AJ a dalších jazycích).
Nezkrácené verze všech poselství budou zveřejněny 30. prosince.

Od 27. prosince do 1. ledna bude na berlínském výstavišti v místnosti „Jena“ otevřeno tiskové středisko evropského setkání, vždy od 10:00 do 19:00.
Messegelände Berlin (jižní vstup - Südeingang), Raum Jena, Zwischenebene
tel.: + 49 30 3038 81050
Fax: + 49 30 3038 81051

Před tímto datem, po něm (do 10. ledna) a v případě nutnosti:
+ 49 30 857 471 867

Aktualizováno: 15. prosince 2011