TAIZÉ

Jak se na setkání připravit?

 
Informace uvedené níže jsou určeny především pro vedoucí skupin přijíždějících do Taizé, ale mohou pomoci všem a platí pro každého, kdo si přeje přijet.

Vysvětlete prosím dobře všem členům skupiny následující:

- jednoduchý životní styl v Taizé

- každodenní program

- společná modlitba: ráno, v poledne a večer.

Pomoci vám může:

- naučit se několik písní;

- podívejte se na video o setkání;

- poslechněte si zážitky mladých, kteří už v Taizé byli.

- přečtěte si články v rubrice Modlitba

Každý musí být připraven zapojit se plně do všech aspektů týdenního setkání.

Pokud si přejete najít někoho z vašeho regionu, kdo v Taizé byl a kdo by mohl navštívit vaši skupinu, napište nám.

Můžete do příprav skupiny na cestu nějak zapojit místní církevní společenství? Bylo by možné uspořádat modlitbu před odjezdem nebo se zúčastnit nějaké pravidelné bohoslužby, než odjedete? Proč nějak neprojevit solidaritu?

Prosíme, přivezte si Bibli.

Hudebníci: během víkendových bohoslužeb mohou být využity dechové nástroje, violoncella a klasické kytary.

Prosíme vedoucí skupin, aby si přečetli stránku Přijet se skupinou mladých lidí. Poté můžete svou skupinu předběžně zaregistrovat. Prosíme, učiňte tak co nejdříve, přestože neznáte přesný počet účastníků.

Doporučujeme, abyste si ještě před odjezdem do Taizé stanovili datum setkání po svém pobytu v Taizé, kde se znovu shromáždí celá skupina. Toto setkání má sloužit ke společnému zamyšlení nad tím, co bylo pro každého ze skupiny důležité a jak vám tento zážitek může pomoci v každodenním životě.

Aktualizováno: 1. října 2012

Ať už přijíždíte do Taizé sami, jako vedoucí skupiny, nebo jako její člen, příprava je vždy důležitá.

Pokud dobře porozumíte povaze setkání ještě před příjezdem, pomůže vám to plně se do setkání zapojit už od počátku a po návratu domů pokračovat v pouti důvěry.