TAIZÉ

Příspěvek na pokrytí nákladů

 

Setkání nejsou podporována ničím jiným než příspěvky účastníků a těch, kteří přispějí do fondu solidarity.

Příspěvek pokrývá náklady na stravu, ubytování a další výdaje spojené s organizací setkání. Navrhovaná výše příspěvku přihlíží k zemi původu účastníka. Každý si v rámci stanoveného rozmezí vybere, kolik na setkání přispěje.

Pokud potřebujete příjmový doklad, požádejte o něj při příjmu, až přijedete. Nemůžeme je vystavovat zpětně.

Výši příspěvku pro rok 2024 si můžete zkontrolovat zde.

Výpočet příspěvku

Výše příspěvku se odvozuje od počtu jídel, ne strávených nocí: večeře + oběd = 1 den. Spočítejte počet obědů a večeří. Výsledek vydělte dvěma a dostanete počet dnů. Vezměte prosím na vědomí, že pokud zůstáváte přes noc, je minimální příspěvek ve výši jednoho celého dne.

- Pokud přijedete v neděli ráno a odjedete následující neděli odpoledne, je to 15 jídel, tzn. 7,5 dne. 13 jídel znamená 6,5 dne, 14 jídel znamená 7 dní apod.

- Pokud byste chtěli na zpáteční cestu balíček se svačinou, připočtěte také příspěvek na něj.

Jakým způsobem máme na náklady přispět?

Je možné přispět hotově, ale pokud přijíždíte se skupinou, prosíme, abyste se tomuto způsobu pokud možno vyhnuli.

Pokud přijíždíte jako skupina, pokuste se přispět nejlépe za celou skupinu dohromady, ať už použijete kterýkoliv způsob. Pokud chce každý jednotlivec přispět zvlášť, počítejte s tím, že budete muset při příjezdu déle čekat.

Je možné přispět předem online pomocí platební karty. Pokud chcete přispět takto předem a nevidíte tuto možnost v přihlášce požádejte nás, abychom vám tuto možnost zviditelnili.

Příspěvek můžete odevzdat prostřednictvím platební karty (Visa, Mastercard, Maestro, Eurocard) také po příjezdu do Taizé. Pozor: pokud přispíváte pomocí platební karty za větší skupinu, ujistěte se předem, že částka nepřekročí povolený limit.

Můžete také použít šek splatný ve Francii (v eurech). Prosím vyhněte se použití jiných typů šeků, zvlášť šeků v jiných měnách než v eurech, pokud si to předem nedomluvíte s týmem příjmu.

Pokud potřebujete další informace, chcete přispět předem bankovním převodem nebo máte další dotazy týkající se výše zmíněných možných způsobů odevzdání příspěvku, kontaktujte prosím tým příjmu. Do předmětu zprávy napište „contribution towards costs of stay“.

Aktualizováno: 1. října 2012