TAIZÉ

Biblická čtení na každý den

 
Uvádíme úryvky z Písma k denní meditaci, jak se čtou při polední modlitbě v Taizé. Biblické odkazy vyznačují většinou delší text, ze kterého úryvek pochází.
  
2022
st, 1. června
Duch Hospodinův naplňuje zemi, všemu dává řád.
Mdr 1,1-15
čt, 2. června
Ježíš řekl: „Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.“
Mt 6,5-8
pá, 3. června
Zkoumejte, co se líbí Pánu. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem.
Ef 5,8-14
so, 4. června
Tak praví Hospodin: Neboj se, můj služebníku, jehož jsem vyvolil, neboť vyleji vody v místa zprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi. Vyleji na tebe svého Ducha.
Iz 44,1-5
NE, 5. června
LETNICE
Ježíš řekl: Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.
J 14,19-23
po, 6. června
Kristus přišel a zvěstoval mír, mír těm, kteří jsou dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. A tak v něm smíme, jedni i druzí, v jednotě Ducha stanout před Otcem.
Ef 2,14-18
út, 7. června
Hospodin činí ze svého lidu svou manželku a říká o ní: „Přitáhnu ji k sobě, přemluvím ji, uvedu ji na poušť, budu jí promlouvat k srdci.“
Oz 2,16-22
st, 8. června
Pavel napsal: Jsme-li živi Duchem, dejme se Duchem také řídit.
Ga 5,16-26

Taizé - Biblická čtení na každý den  Biblická čtení na každý den
Taizé - Aplikace pro Android  Aplikace pro Android   •   iPhone app

Stáhnout soubor

PDF

PDF: na šířku: KvětenKvětenČervenec
PDF: na výšku: KvětenKvětenČervenec