TAIZÉ

Konkrétní projevy solidarity

 
Na této stránce bychom chtěli zveřejňovat aktivity mladých lidí, ať už v rámci církve, nebo mimo ni. Pokud byste se chtěli podělit o nějaký podobný příklad, napište na echoes taize.fr.

Štrasburk – pomoc studentům v těžké situaci

Br. Thomas Wender, který je zodpovědný za studentskou katolickou farnost ve Štrasburku, nám napsal o centru Bernanos, které působí na půdě štrasburské univerzity.

Každou středu v šest hodin večer se na dláždění před budovou studentské farnosti shromažďuje až 300 studentů, kteří s taškou v ruce čekají, až na ně přijde řada. Na stolech uvnitř jsou rozložené potraviny: olej, cukr, mouka, těstoviny, rýže, čerstvá zelenina, konzervy, maso, chléb, čokoláda…

Za 1 € zde studenti, kteří jsou v tíživé finanční situaci, dostávají jídlo na celý týden. V posledních letech se ekonomická situace mnoha studentů citelně zhoršila. Pro mnohé není snadné dostatečně se každý den najíst. Ti, kteří navštěvují studentskou farnost, a jejich kolegové založili spolek, který na tuto situaci reaguje.

Ze začátku jen několik, nyní vzrůstající množství dobrovolníků se společně s těmi, kteří tuto pomoc potřebují, střídá v plnění různých úkolů: objíždění míst, ze kterých se přiváží jídlo, ranní vykládka, ukládání do skladu, organizace a distribuce jídla. Když je venku zima, rozdávají se čekajícím teplé nápoje, aby se čekání nezdálo tak dlouhé. A toto společenství roste. Mnozí vycházejí z izolace. Uvědomují si, že některé věci jim umožňují žít lépe v jejich situaci a mohou jim pomoci v životě, který chtějí jako mladí žít. A tak se nenápadně naděje několika lidí dává ostatním.

Na univerzitní půdě se setkává výzva poskytnout ubytování mladým, kteří přijedou na evropské setkání do Štrasburku, s velkou odezvou: co někdo udělal pro mě, chci dělat i já pro druhé.


Aktualizováno: 22. října 2013