TAIZÉ

Bratr Jean-Philippe (1946–2014)

 

Bratr Jean-Philippe zemřel 10. listopadu v Taizé, když mu bylo mu 69 let. Narodil se ve švýcarském Lausanne a po studiu literatury vstoupil v roce 1969 do komunity.

Dlouhou dobu se léčil se srdečními problémy a srdce mu náhle selhalo, když byl ve svém pokoji. 15. listopadu se v chrámu Smíření za přítomnosti jeho sestry, švagra a jejich čtyř synů konal pohřeb.

Brzy po tom, co přijel bratr Jean-Philippe do Taizé, rozeznal bratr Roger jeho nadání a svěřil mu mnoho důležitých úkolů, zvlášť starost o materiální záležitosti života komunity a editaci knih i dalších tiskovin nakladatelství Les Presses de Taizé.

Na konci 80. a na začátku 90. let ho bratr Roger požádal, aby se opakovaně vracel do Spojených států a pomáhal bratřím, kteří zde v té době žili. Strávil s nimi několik měsíců v chudinské čtvrti jménem Hell’s Kitchen a v černošské čtvrti v Milwaukee. S dalšími bratry cestoval po Středozápadu a Texasu, kde pomáhal mladým lidem, aby se připravili na severoamerické setkání, které Taizé zorganizovalo v roce 1992 v Daytonu, který je v Ohiu.

Poté se vrátil do Taizé a pokračoval v různých administrativních činnostech včetně vyřizování otázek spojených s vízy pro mladé lidi ze vzdálených zemí, aby se mohli účastnit mezinárodních setkání v Taizé.

Když na počátku 90. let vypukla v bývalé Jugoslávii válka, vypravil se do Chorvatska, kde bylo mnoho uprchlíků. Připravil pobyt v Taizé pro několik skupin dětí z Bosny, které potřebovaly odpočinek. Pomohl taky jedné rodině ze Sarajeva usadit se ve vesnici Taizé. Žijí zde dodnes.

Tento velmi vzdělaný, laskavý a pokorný muž miloval vše krásné. Byl vášnivý čtenář a vždy měl po ruce pro bratry nebo další lidi, se kterými se setkával, dobrý nápad, co si přečíst.

Během svého života duchovně doprovázel množství lidí, z nichž mnozí dosvědčili jeho schopnost naslouchání, citlivosti, respektu a vyrovnanosti.

Aktualizováno: 23. listopadu 2014