TAIZÉ

Setkání na cestě k nové solidaritě

Očekávaní řečníci a představitelé církví

 

V týdnu od 9. do 16. srpna se budou konat workshopy více než stovky osobností. V Taizé bude přítomno také mnoho církevních představitelů. Zde najdete seznam některých z nich.

Na začátku srpna také zveřejníme detailní program na každého dne.

Osobnosti, které povedou workshopy během Setkání na cestě k nové solidaritě

Bylo pozváno kolem stovky různých řečníků, kteří povedou během tohoto týdne workshopy. Budou mezi nimi například tyto:

 • Když křesťané slaví rozmanitost: být sebevědomý a zapálený ve světě, kde vedle sebe žijí různá vyznání; povede Claudio Monge, dominikánský kněz žijící v Istabulu
 • Setkání křesťanství s východními tradicem; povedou Javier Melloni, jezuitský kněz z Katalánska, a Keiji Utebi, pastor a profesor univerzity Kwansei Gakuin v Japonsku
 • „Koho domovem je planeta Země? Žít v solidaritě s Božím stvořením“, diskuse vedená Rev. Davem Booklessem, teologickým ředitelem organizace A Rocha International
 • Jak rozšířit mezi státy Evropy pocit sounáležitosti?; povedou Sven Giedolg, evropský poslanec, a Pavel Fischer, diplomat a politický poradce (Česká republika)
 • Řeholnice v autobuse: když víra cestuje autobusem po Spojených státech, aby prosazovala sociální reformy...; setkání se sestrou Simone Campbellovou
 • Odvážit se navazovat vztahy a překlenovat rozdíly, budovat svět, kde vládne bratrství a solidarita; setkání s postiženými lidmi, jejich asistenty z komunity L’Arche (Archa) a jejím zakladatelem Jeanem Vanierem

Představitelé církví, kteří budou v Taizé přítomni 16. srpna 2015

Mezikonfesní křesťanské organizace

 • Světová rada církví (WCC): Rev. Olav Fykse Tveit, generální tajemník
 • Konference evropských církví (CEC): francouzský metropolita ekumenického patriarchátu Emmanuel a Rev. Karin Burstrandová, děkanka gothenburské katedrály (Švédsko), místopředsedové CEC
 • Světové křesťanské fórum: Rev. Larry Miller, generální tajemník

Římskokatolická církev

Svatý stolec

 • Předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů kard. Koch, reprezentující papeže Františka

Organizace na kontinentální úrovni

 • Rada evropských biskupských konferencí (CCEE), generální tajemník, fr. Duarte da Cunha
 • Rada latinskoamerických biskupských konferencí (CELAM): předseda komise pro mládež Rubén González Medina, biskup Caguasu (Portoriko)
 • Federace asijských biskupských konferencí (FABC): Felix Machado, arcibiskup z Vasai (Indie)

Biskupové

 • kard. Laurent Monsengwo Pasinya, kinshaský arcibiskup (Konžská demokratická republika)
 • kard. Manuel Clemente, lisabonský patriarcha, předseda Portugalské biskupské konference
 • Georges Pontier, marseilleský arcibiskup, předseda Francouzské biskupské konference
 • Benoît Rivière, biskup Autunu, Chalonu a Mâconu (Francie)
 • Jean-Pierre Grallet, štrasburský arcibiskup (Francie)
 • Jean-Paul Vesco, oranský biskup (Alžírsko)
 • Karl Wiesemann, špýrský biskup (Německo)

Pravoslavné církve

 • Moskevský patriarchát: cheroneský biskup Nestor (Francie)
 • Srbský patriarchát: vídeňský biskup Andrej Ćilerdžić
 • Řecká církev: biskup Athanasios Chatzopoulos, Brusel
 • Arménská apoštolská církev: biskup Vardan Navasardyan a otec Shahe Ananyan
 • Syrská pravoslavná církev: metropolita Themotheos, Kottayam (Indie)
 • Malankarská pravoslavná syrská církev: metropolita Geevarghese Mar Coorilose, Bombaj (Indie)

Starokatolická církev

 • Dr. Joris Vercammen, utrechtský arcibiskup (Nizozemsko)
 • Jorge Pina Cabral, biskup lusitánské církve (Portugalsko)

Protestantské a evangelické církve

 • Společenství evangelických církví v Evropě (Leuenberg): Martin Hirzel
 • Francouzská protestantská federace: François Clavairoly, předseda
 • Federace protestantských církví ve Švýcarsku: Martin Hirzel

Anglikánské společenství:

 • John Sentamu, yorský arcibiskup, primas anglikánského společenství

Luteránské církve:

 • Evangelická církev v Německu (EKD): Gothart Magaard, šlesvicko-holštýnský biskup
 • Švédská církev: Martin Modeus, linköpinský biskup

Reformované církve:

 • Ženevská protestantská církev: Emmanuel Fuchs, předseda, a Patrick Baud, předseda Společnosti pastorů a jáhnů

Sjednocené církve:

 • Nizozemská protestantská církev: Arjen Plaisier, generální tajemník
 • Sjednocená protestantská církev Francie: Laurent Schlumberger, předseda

Metodistické církve:

 • Sjednocená metodistická církev Spojených států: Sudarshana Devadhar, bostonský biskup

Baptistické církve:

 • Světová baptistická aliance: Neville Callam, generální tajemník (USA) a dr. Jim Johnson

Armáda spásy:

 • plukovník Naud (Paříž)

Adventistické církve:

 • Unie adventistických církví ve Francii, Belgii a Lucembursku: Pastor Kempf

Letniční církve:

 • Apostle Samuel Obeng Eshun, národní vedoucí Francouzské letniční církve
 • dr. Elorm Donkor, pastor (Velká Británie)
 • Martin-Luther Awuku, pastor (Francie)

10. května v Taizé

Aktualizováno: 26. července 2015