TAIZÉ

Setkání na cestě k nové solidaritě

Workshopy v Taizé

 
V rámci Setkání na cestě k nové solidaritě na sto řečníků povede tematické programy zabývající se novou solidaritou. Tyto workshopy se budou v Taizé konat od pondělí do soboty v 15:00 a v neděli ve 14:00.

Pondělí 10. srpna 2015

Víra, spiritualita, duchovní život

 • „Evangelijní procházka“: procházka s tichou modlitbou na cestě k pramenu sv. Štěpána se zastávkami u výjevů z evangelií, které připravil jeden z bratří, který žije v Keni, ze stromové kůry
 • Být „solí země“: Jak odpovědět na toto volání v dnešních společnostech?
 • Bůh a vesmír: z pohledu vědy a víry, zamyšlení vedené jedním z bratří z Taizé
 • „Krása zachrání svět“: Má krása v našem životě místo a je vůbec důležitá?

Umění

 • Solidarita beze slov: pantomima na téma vzájemné závislosti

Mezináboženský dialog

 • Být sebevědomý a zapálený ve světě, kde vedle sebe žijí různá vyznání; setkání s Claudiem Monge, dominikánským knězem žijícím v Istabulu

Ekologie

 • Změny klimatu a ztráta biodiverzity – mezi pohotovostí a nadějí; diskuse vedená Yunem Omarjeem, francouzským europoslancem

Ekonomie

 • „Bankovní Trojka: Moc bez kontroly“ promítání filmu německého novináře Harolda Schumanna o úsporných opatřeních v Evropě; následovat bude diskuse s portugalským producentem a novinářem Joãem Miguelem Tavaresem (pouze anglicky)

Migrace

 • Zajištění dostatku jídla, zavodňovací projekty a naléhavé sociální případy: objevování pomoci pro uprchlíky v Čadu

Politika

 • Jak rozšířit mezi státy Evropy pocit sounáležitosti? Setkání se Svenem Giedolgem, německým europoslancem, a Pavlem Fischerem, diplomatem a politickým poradcem z ČR

Zdravotní péče

 • Vyrovnat se s nemocí ve spiritualitě sv. Františka; setkání s řádovou sestrou, která pracuje s lidmi, kteří trpí Parkinsonovou chorobou

Solidarita

 • Odstraňování předsudků o chudobě – s pomocí interaktivních cvičení objevit předsudky, které máme vůči méně šťastným, než jsme my; setkání s Fredericem Felicienem (Secours Catholic, francouzská charita) – pouze ve francouzštině
 • Výzvy keňských mladých: odrazový můstek k větší solidaritě; setkání s Monalisou Okellovou
 • Vyloučení a diskriminovaní: Romové v Itálii a cesta k jejich integraci; workshop povede Danilo Giannese, úředník pro komunikaci v italské nevládní organizaci zabývající se právy Romů
 • Vstříc společnosti, kde se uznává hodnota všech – jakou roli mají církve v sociálních otázkách? Setkání s Konradem Meyerem ze švýcarské diakonie
 • Je chudoba nevyhnutelná? Co můžeme dělat, abychom ji vymýtili? Setkání s Fintanem Farrellem Christine Mahyovou z Evropské sítě boje proti chudobě

Život bratří z Taizé ve světě

 • Taizé v Brazílii: život na periferiích
 • Nový film o bratru Rogerovi: „Momenty z života bratra Rogera“ (1 hodina a 40 min.) Pro ty, kdo rozumí francouzsky nebo anglicky

Úterý 11. srpna 2015

Víra, spiritualita, duchovní život

 • Prostor pro ztišení a osobní modlitbu s možností rozhovoru s bratrem nebo sestrou
 • Eucharistie: jaké je spojení mezi touto formou křesťanské slavnosti a angažovaností pro solidaritu?
 • Lidské bytosti stvořené podle Božího obrazu: rozjímání nad 1. kapitolou 1. knihy Mojžíšovy vedené jedním z bratří z Taizé
 • Objevovat ikony a porozumět jim – představení ikony Milosrdenství

Umění

 • Evangelium beze slov: pantomimický workshop na téma příběhu o marnotratném synovi (Lk 15)

Mezináboženský dialog

 • Křesťané a muslimové: žít dnes společně; setkání s muslimy a křesťany z různých zemí

Ekologie

 • Místní řešení globálních poruch – co kdyby změna přišla ode mě? Setkání se Simonem Gouinem, mladým novinářem pracujícím na ekologických problémech (pouze ve francouzštině)

Ekonomie

 • Inovace pro obecné blaho: vzestup sociálních podnikatelů; diskuse vedená Jacquesem Defournym, belgickým profesorem ekonomie
 • Co kdyby měl každý dostatečné prostředky pro život? Diskuse o ceně nepodmíněného základního příjmu pro každého se Saschou Liebermannem a Thomasem Loerem, dvěma německými sociology, kteří se touto otázkou zabývají

Církev

 • „Běžte na předměstí“: jak nás tato výzva papeže Františka pobízí budovat církev, která je chudá a pro chudé? Diskuse s mladými lidmi z Latinské Ameriky a otcem Marianem Pugou z chilského Santiaga

Spravedlnost

 • Jak mohou média přispět ke spravedlivější společnosti? Setkání s Haraldem Schumannem a Antóniem Marujou, novináři z Německa a Portugalska

Migrace

 • Větší spravedlnost pro uprchlíky: setkání s Amayou Valcárcelovou, právničkou, která se zabývá mezinárodními právy uprchlíků a pracuje s Jezuitskou službou uprchlíkům

Politika

 • Jakou úlohu mají křesťané v politice? Setkání s Györgym Hölvényim a Jürgenem Klutem, politiky z Maďarska a Německa

Zdravotní péče

 • Žít s nemocí, jít kupředu a přijmout ji; setkání se skupinou „Třetího dne“, skupinou portugalských křesťanů, kteří doprovázejí nemocné

Solidarita

 • Únik ze závislosti a prostituce je možný! Setkání s „Mouvement du Nid“, asociace, která se zabývá potíráním prostituce
 • Řeholnice v autobuse: Když víra cestuje autobusem po Spojených státech, aby prosazovala sociální reformy… Setkání se sestrou Simone Campbellovou, předsedkyní Sítě
 • Odvážit se navazovat vztahy a překlenovat rozdíly, budovat svět, kde vládne bratrství a solidarita; setkání s lidmi z komunity Archa Jeana Vaniera

Život bratří z Taizé ve světě

 • Taizé v Jižní Koreji: fraternita, která se angažuje na různých stranách korejské společnosti
 • Nový film o bratru Rogerovi: „Momenty z života bratra Rogera“ (1 hodina a 40 min.) Pro ty, kdo rozumí francouzsky nebo anglicky

Středa 12. srpna 2015

Víra, spiritualita, duchovní život

 • Prostor pro ztišení a osobní modlitbu s možností rozhovoru s bratrem nebo sestrou
 • Bůh v nás pracuje; jak můžeme objevit jeho volání?
 • „Mezi námi a vámi veliká propast.“ (Lk 16, 26) Mohou být bohatí spaseni?
 • Být odpůrce tam, kde je sociální nespravedlnost, předsudky a tlaky – zamyšlení, cvičení a sdílení

Umění

 • Když to divadlem jenom začíná… Setkání s rumunskou divadelní skupinou, objevování, jak může divadlo podporovat sociální integraci (s praktickými cvičeními)
 • Přehrát v pantomimě podobenství o milosrdném Samaritánovi. (Pro omezený počet účastníků; lístky jsou k dispozici v La Moradě)
 • Můžeme být tvořiví i s málem? Cvičení s papírem... (Pro omezený počet účastníků; lístky jsou k dispozici v La Moradě)

Ekologie

 • Změny klimatu a ztráta biodiverzity – mezi pohotovostí a nadějí; diskuse vedená křesťanským vědcem

Ekonomie

 • V rodinách, v obchodě – mají mladí lidé a lidi bez zkušeností dostatečnou podporu? Různé pohledy vedoucích obchodníků a rodičů se Stephanie a Arnaudem Guirouvetovými a členy organizace „Křesťanští podnikatelé a manažeři“

Církev

 • Jaká obnova se dnes v církvi děje? Setkání s kard. Manuelem Clementem, lisabonským patriarchou

Spravedlnost

 • Jak dosáhnout větší spravedlnosti v mezikontinentálním obchodu? Setkání s Nicolasem Van Nuffelem z belgického Národního centra pro rozvoj a spolupráci
 • „Blaze těm, kdo žízní, neboť oni najdou spravedlnost“; osobní výklad blahoslavenství jednoho polského soudce

Migrace

 • Posvátnost přijímání cizinců: ochrana migrantů, uprchlíků a prevence obchodu s lidmi. Setkání s Johnem Klinkem z Mezinárodní katolické komise pro migraci

Politika

 • „Starejte se o to, co je v lidech a národech křehké“; členové Evropského parlamentu reagují na výzvu papeže Františka

Zdravotní péče

 • Co nás vede k životu? Když umělci, aktivisté a myslitelé společně pracují na hledání odpovědi

Solidarita

 • Být nablízku těm, kdo jsou v nesnázích: představení zkušeností belgického Poverella, centra setkávání pro lidi, kteří jsou sami nebo žíjí na ulici
 • Jak podporovat mír? Setkání s Donatem Köckem, tajemníkem rakouského ministerstva zahraničních věcí a evropské integrace, Naděždou Mojsilovićovou, vedoucí projektu srbské pravoslavné církve jménem Choďme společně, a Pavlem Fischerem, českým diplomatem a politickým poradcem
 • Rozvoj potenciálu a vztahů, práce pro spravedlnost: úvaha nad církevní organizací podpůrných sousedských sítí; setkání s angažujícími se mladými Brity

Život bratří z Taizé ve světě

 • Taizé v Senegalu: každodenní solidarita s dětmi, mladými, matkami, rodinami…
 • Nový film o bratru Rogerovi: „Momenty z života bratra Rogera“ (1 hodina a 40 min.) Pro ty, kdo rozumí francouzsky nebo anglicky

Čtvrtek 13. srpna 2015

Víra, spiritualita, duchovní život

 • Prostor pro ztišení a osobní modlitbu s možností rozhovoru s bratrem nebo sestrou
 • „Ani já tě neodsuzuji“; zamyšlení nad biblickým příběhem o cizoložné ženě (J 8), povede kard. Manuel Clemente, lisabonský patriarcha
 • Jak podporovat lidi v nesnázích? Zamyšlení a sdílení
 • „Dal jsem vám příklad“; zamyšlení na biblickým úryvkem o umývání nohou (J 13) vedené jedním bratrem z Taizé

Umění

 • Když to divadlem jenom začíná… Setkání s rumunskou divadelní skupinou, objevování, jak může divadlo podporovat sociální integraci (s praktickými cvičeními)
 • Přehrát v pantomimě podobenství o milosrdném Samaritánovi. (Pro omezený počet účastníků; lístky jsou k dispozici v La Moradě)

Ekologie

 • „Koho domovem je planeta Země? Žít v solidaritě s Božím stvořením“, diskuse vedená Rev. Davem Booklessem, teologickým ředitelem asociace A Rocha International, která se zabývá ochranou stvoření

Ekonomie

 • Může se kapitalismus reformovat? Prozkoumejte několik scénářů, které představí Gaël Giraud, jezuitský kněz a ekonom, a Cécile Renouardová, sestra Nanebevzetí a filozofka (pouze ve francouzštině)

Církev

 • Chudí v centru života církve: objevování zkušenosti bratrství v okolí Taizé (ve francouzštině a španělštině)
 • Evangelium v afrických kulturách: co můžou africké zkušenosti s hlásáním evangelia naučit církev po celém světě? Setkání s kard. Laurentem Monsengwem Pasinyou, arcibiskupem Kinshasy

Správa světa

 • Dostatek zdravého jídla – co dělat, aby všichni měli přístup k tomuto právu? Setkání s Germainem Da Sylvou, vysokým úředníkem Organizace pro výživu a zemědělství při OSN

Spravedlnost

 • Může existovat město míru? Jak budovat město, které bude podporovat lidskou důstojnost? Setkání s Mauriziem Tirou, italským urbanistou

Politika

 • Jak jsou chudí zahrnuti do ekonomických strategií Evropské unie? Setkání s Elenou Floresovou, ekonomkou Evropské komise
 • Jak žít společně navzdory současným hrozbám našeho světa? Diskuse s Aloizem Peterlem, slovinským europoslancem, Pavlem Fischerem, českým dipomatem, a Jean-Claudem Malletem, vysokým úředníkem francouzského ministerstva obrany

Zdravotní péče

 • Co nás vede k životu? Když umělci, aktivisté a myslitelé společně pracují na hledání odpovědi

Solidarita

 • „Jsem, protože jsi ty“: dát mladým lidem z předměstí okusit zapojení se v sociální proměně; objevování akademie Ubuntu z Portugalska
 • Řeholnice v autobuse: Když víra cestuje autobusem po Spojených státech, aby prosazovala sociální reformy… Setkání se sestrou Simone Campbellovou, předsedkyní Sítě

Život bratří z Taizé ve světě

 • Taizé v Bangladéši: solidarita a dialog v zemi, kde jsou křesťané nepatrnou menšinou
 • Nový film o bratru Rogerovi: „Momenty z života bratra Rogera“ (1 hodina a 40 min.) Pro ty, kdo rozumí francouzsky nebo anglicky

Workshopy – pátek 14. srpna 2015

Víra, spiritualita, duchovní život

 • Prostor pro ztišení a osobní modlitbu s možností rozhovoru s bratrem nebo sestrou
 • „Mezi námi a vámi veliká propast.“ (Lk 16, 26) Mohou být bohatí spaseni?
 • Bůh v nás pracuje; jak můžeme objevit jeho volání?
 • „Co mám dělat, abych měl život věčný?“ Zamyšlení nad podobenstvím o milosrdném Samaritánovi (Lk 10) vedené bratrem z Taizé

Umění

 • Přehrát v pantomimě podobenství o milosrdném Samaritánovi. (Pro omezený počet účastníků; lístky jsou k dispozici v La Moradě)
 • Když se hudba stane vzdorem... Naslouchání Miquelovi Ángelovi Estrellovi, argentinskému pianistovi a velvyslanci při UNESCO
 • Sůl země: objevování práce brazilského fotografa Sebastiao Salgada ve filmu Wima Wenderse a Juliana Rigera Salgada (pouze ve francouzštině)

Mezináboženský dialog

 • Setkání křesťanství s východními tradicemi; povedou Javier Melloni, jezuitský kněz z Katalánska, a Keiji Utebi, pastor a profesor univerzity Kwansei Gakuin v Japonsku
 • Křesťané a muslimové: žít dnes společně; setkání s muslimy a křesťany z různých zemí

Ekologie

 • Teploměr na kazatelně? Klimatické změny a křesťanská víra. Setkání s Martinem Koppem, mladým protestantským teologem

Ekonomie

 • Dobře utracené peníze: objevit banku, která financuje projekty solidarity; setkání s Kresou Prevendarem a Radovanem Librićem, zakladateli etické banky v Chorvatsku

Církev

 • Jak se mohou církve obnovit? Jak se obnovovaly v minulosti? Diskuse s Albertem Mellonim, historikem a specialistou na 2. vatikánský koncil, a jedním bratrem z Taizé

Spravedlnost

 • Jednat a modlit se s „Hnutím křesťanů za odstranění mučení a trestu smrti“

Politika

 • Jak jsou chudí zahrnuti do ekonomických strategií Evropské unie? Setkání s Elenou Floresovou, ekonomkou Evropské komise
 • Boj proti daňovým rájům: co může Evropa dělat; setkání s europoslanci Svenem Giegoldem z Německa a Philippem Lambertsem z Belgie

Solidarita

 • Je chudoba nevyhnutelná? Co můžeme dělat, abychom ji vymýtili? Setkání s Fintanem Farrellem Christine Mahyovou z Evropské sítě boje proti chudobě

Život bratří z Taizé ve světě

 • Taizé v Keni: bratři z Taizé pokračují v cestě bratrství v Nairobi
 • Nový film o bratru Rogerovi: „Momenty z života bratra Rogera“ (1 hodina a 40 min.) Pro ty, kdo rozumí francouzsky nebo anglicky


Sobota 15. srpna 2015

Víra, spiritualita, duchovní život

 • „Evangelijní procházka“: procházka s tichou modlitbou na cestě k pramenu sv. Štěpána se zastávkami u výjevů z evangelií, které připravil jeden z bratří, který žije v Keni, ze stromové kůry
 • Lidské bytosti stvořené podle Božího obrazu: rozjímání nad 1. kapitolou 1. knihy Mojžíšovy vedené jedním z bratří z Taizé
 • Bůh a vesmír: z pohledu vědy a víry, zamyšlení vedené jedním z bratří z Taizé
 • Rozhodovat se: najít cestu z nerozhodnosti a akceptovat, že nemám všechno...

Umění

 • Přehrát v pantomimě podobenství o milosrdném Samaritánovi. (Pro omezený počet účastníků; lístky jsou k dispozici v La Moradě)

Mezináboženský dialog

 • Je duchovní solidarita mezi muslimy a křesťany možná? Zkušenost libanonské společnosti Ayan Foundation

Ekonomie

 • Porozumění dluhu: mezi ekonomií a teologií; diskuse vedená bratrem z Taizé a europoslancem Philippem Lambertsem
 • Je solidarita kompatibilní se zákony trhu? Setkání s Nereem Tisou, italským učitelem a filozofem

Církev

 • Utkat vlákna bratrství pomocí naslouchání nejchudším – setkání s francouzskou komunitou Sappel, která zahrnuje křesťany z různých sociálních prostředí

Správa světa

 • Víte co? Ne všechny zprávy jsou špatné. Diskuse s Christophem Bennem ze Světového fondu pro boj proti AIDS, tuberkolóze a malárii

Spravedlnost

 • Je chudoba nevyhnutelná? Co můžeme dělat, abychom ji vymýtili? Setkání s Fintanem Farrellem Christine Mahyovou z Evropské sítě boje proti chudobě (pouze ve francouzštině)

Solidarita

 • Právo na adekvátní ubytování: diskuse s jedním křesťanským párem, který se angažuje ve věcech lepšího ubytování pro lidi žijící v chudobě
 • Vyloučení a diskriminovaní: Romové v Itálii a cesta k jejich integraci; workshop povede Danilo Giannese, úředník pro komunikaci v italské nevládní organizaci zabývající se právy Romů
 • Odvážit se navazovat vztahy a překlenovat rozdíly, budovat svět, kde vládne bratrství a solidarita; setkání s postiženými lidmi, jejich asistenty z komunity L’Arche (Archa) a jejím zakladatelem Jeanem Vanierem
 • Vstříc společnosti, kde se uznává hodnota všech – jakou roli mají církve v sociálních otázkách? Setkání s Konradem Meyerem ze švýcarské diakonie a Jürgenem Klutem, německým politikem
 • Rozvoj potenciálu a vztahů, práce pro spravedlnost: úvaha nad církevní organizací podpůrných sousedských sítí; setkání s angažujícími se mladými Brity

Život bratří z Taizé ve světě

 • Nový film o bratru Rogerovi: „Momenty z života bratra Rogera“ (1 hodina a 40 min.) Pro ty, kdo rozumí francouzsky nebo anglicky

Neděle 16. srpna 2015

Umění

 • Muž apokalypsy: pantomimické představení sonáty pro sólové housle od Bély Bartóka

Mezináboženský dialog

 • Ke společným obzorům různých náboženství? Setkání s Javierem Mellonim, katalánským jezuitským knězem
 • Křesťané a muslimové: žít dnes společně; setkání s muslimy a křesťany z různých zemí

Ekologie

 • Měli by křesťané podporovat ekonomický „nerůst“? Diskuse o ekologii a křesťanské víře s Martinem Koppem, mladým protestantským teologem

Církev

 • „Běžte na předměstí“: jak nás tato výzva papeže Františka pobízí budovat církev, která je chudá a pro chudé? Diskuse s mladými lidmi z Latinské Ameriky a otcem Marianem Pugou z chilského Santiaga

Migrace

 • Posvátnost přijímání cizinců: ochrana migrantů, uprchlíků a prevence obchodu s lidmi. Setkání s Johnem Klinkem z Mezinárodní katolické komise pro migraci

Politika

 • „Starejte se o to, co je v lidech a národech křehké“; členové Evropského parlamentu reagují na výzvu papeže Františka

Solidarita

 • Tour de France na dvojkole a hledání nové solidarity: objevování tvořivých (a atletickcýh) způsobů, jak uskutečňovat výzvu bratra Aloise pro rok 2015.

Aktualizováno: 9. srpna 2015