TAIZÉ

Z Dárfúru do Taizé přes Calais

 

V červnu byla v Taizé přijata jedna rodina se dvěma dětmi, která musela v roce 2014 uprchnout z mosulského regionu do iráckého Kurdistánu. Irácko-egyptská rodina, která v Taizé bydlí už několik let, jim pomohla se usadit. Komunita vyjádřila vůli přijmout víc uprchlíků, a proto do Taizé přijelo sedm mladých lidí z „džungle v Calais“; všichni jsou ze severního Súdánu a je jim mezi 19 a 26 lety. Někteří z nich ztratili rodinné příslušníky v konfliktu v Dárfúru, mnoho jejich dalších příbuzných je stále v uprchlických táborech. Byli ubytováni v jednom domě v Taizé. Obyvatelé vesnice prokázali velkou pohostinnost.

V nedávné době do Taizé dorazili další mladí lidé ze Súdánu a Afghánistánu.

Kromě komunity podporuje přijetí těchto lidí i správa vesnice Taizé a společenství vesnic v okolí Cluny, stejně jako další místní organizace i jednotlivci. V Taizé s nimi od začátku úzce spolupracovala Orsi, která píše:

Dorazili do Taizé z Calais jednoho studeného, mlhavého a tmavého večera. Byli unavení, poděšení, hladoví a ztracení. Když přijeli, neznali nás, ani nám nevěřili. Netušili, kam je to dovezli. Jsou z Dárfúru v Súdánu. Všichni zakusili strašné věci a žádají zde o azyl. Je jim mezi 19 a 25 lety a jsou to muslimové.
 
Když se v sobotu 14. listopadu ráno dozvěděli, co se stalo v Paříži, cítili se strašně. Jejich okamžitá reakce byla: „Je nám to tak líto. Prosím věřte nám, že toto není islám.“ Opakovali to pořád dokola. Potom se nás zeptali, zda by nám nevadilo, kdyby se modlili za oběti a jejich rodiny. Nám to samozřejmě nevadilo, a tak se modlili. Společně jsme plakali. V neděli se v kostele jako obvykle v 18:30 konala půlhodinová tichá modlitba za mír. Byli rádi, že se k nám mohli připojit.
 
Myslím, že naší odpovědí na strašné věci, které se kolem nás dějí, by měla být ještě větší pohostinnost, silnější touha sdílet, víc společného rozjímání a hledání porozumění. Jak najít způsoby, které ukážou, že dobrota je silnější než zlo, radost je silnější než hrůza, naděje silnější než temnota a život je silnější než smrt?

Deset dní po útocích v Paříži uspořádal mezináboženský sekretariát departmentu Saône-et-Loire modlitbu na památku obětí v protestantském kostele ve městě Chalon-sur-Saône. Spolu s těmito sedmi mladými lidmi ze Súdánu se jí zúčastnili i dva bratři z Taizé.

Aktualizováno: 10. prosince 2015