TAIZÉ

Rumunsko, Velikonoce 2016

Pouť do Bukurešti

 
Na konci dubna se bratři z Taizé a mladí lidé vydají na pouť do Bukurešti, kde se zúčastní oslav velikonočního tajemství v pravoslavných farnostech, setkají se s místními křesťany a budou se s nimi modlit. Tato nadcházející etapa pouti důvěry je plodem vztahu mezi Taizé a církví v Rumunsku, který trvá už po mnoho let.

Církevní představitelé Rumunska měli možnost se do Taizé vypravit už v šedesátých letech. V následujících desetiletích tuto zem diskrétně navštěvovali bratři komunity a mladí dobrovolníci, setkávali se s místními křesťany, navštěvovali kláštery a představitele rumunské pravoslavné církve i dalších církví. Tato prostá znamení solidarity byla důležitá pro lidi, kteří neměli možnost vycestovat a často byli kvůli své víře pronásledováni.

Bratr Roger se vydal do Bukurešti ihned po pádu režimu Nicolae Ceaușesca a otevření hranic, v lednu roku 1990. Setkal se zde tehdy s patriarchou Teoctistem, otcem Constantinem Galeriem a otcem Dumitruem Stăniloaem, dvěma známými teology, kteří byli během komunistického režimu symbolem nepomíjejícího světla církve a křesťanství.

V následujícím období se mohly do Taizé a na evropská setkání vydat mnohé tisíce mladých Rumunů. Bratr Alois také měl v poslední době možnost Rumunsko několikrát navštívit a byl zde vřele přijat církevními představiteli stejně jako věřícími.

Objevování pravoslavné víry a tradice

V nedávných letech se mladí lidé přidali k bratrům z Taizé a objevili bohatství pravoslavné bohoslužby a spirituality, které se formovaly po staletí během dob velkých zkoušek, ve kterých víra v Kristovo vzkříšení pomáhala tolika věřícím vytrvat ve věrnosti. Poutě se uskutečnily v Istanbulu v roce 2013, kdy takto poutníci oslavili Zjevení Páně s konstantinopolským patriarchou a dalšími křesťany města; v Moskvě v roce 2011 během Svatého týdne; a v Moskvě, Minsku, Kyjevě a Lvově o Velikonocích v roce 2015.

Letos bude tato cesta pokračovat poutí do Bukurešti, od středy 27. dubna do pondělí 2. května, kdy budeme slavit tajemství Svatého týdne a Velikonoc. Se souhlasem Jeho Blaženosti patriarchy Daniela se bratr Alois s dalšími bratry komunity vydá do Rumunska společně se skupinou 150 mladých lidí z celé Evropy i dalších světadílů. Současně to bude příležitost objevit vitalitu dnešních pravoslavných farností a mluvit o výzvách, kterým tato společenství čelí v současné rumunské a evropské společnosti. Tak bychom se chtěli vzájemně obohatit a podpořit své odhodlání svědčit o evangeliu.

Pouť do Bukurešti: několik praktických informací

  • Pouti se může zúčastnit 150 mladých lidí ve věku 18–35 let, kteří už byli v Taizé nebo na evropském setkání.
  • Příjezd je ve středu 27. dubna, odjezd v neděli 1. května večer nebo v pondělí 2. května.
  • Příjem a ubytování v rodinách, objevování tradic rumunské kultury a víry.
  • Účast na bohoslužbách Svatého týdne a Velikonoc v několika pravoslavných farnostech města.
  • Součástí poutě budou i organizované návštěvy, workshopy a setkání.
  • Uskuteční se i speciální modlitby a setkání s křesťany z dalších církví.

Pokud byste si přáli se setkání zúčastnit, kontaktujte nás na adrese buc2016 taize.fr.

Aktualizováno: 16. ledna 2016

„Bratra Rogera jsem potkal při několika příležitostech a pokaždé jsem měl možnost si povšimnout, jak velmi znal tradici prvotní církve, jak jí rozuměl a jak základem jeho osobní duchovní zkušenosti bylo Boží slovo a spisy církevních otců.

Cestu bratra Rogera a komunity, kterou založil, charakterizuje spojení věrnosti učení svatých otců a tvořivé přizpůsobení potřebám dneška s misionářským působením mezi mladými lidmi.

Ty tisíce mladých lidí, kteří přijíždějí na návštěvu do Taizé nebo na setkání, která komunita každoročně připravuje v různých evropských zemích, přesvědčivě ukazují, že evangelijní poselství o Boží lásce stále nachází živou odezvu v srdcích dnešních lidí, když není pouze kázáno slovy, ale je i osobně žito.“

Jeho Svatost moskevský patriarcha Kirill, úryvek dopisu, který zaslal komunitě k 70. výročí jejího založení