TAIZÉ

Sestry sv. Ondřeje jsou v Taizé už padesát let

 
V květnu roku 1966 do Taizé dorazily první sestry sv. Ondřeje, mezinárodní kongregace, jejichž mateřský klášter je v Belgii. Přijely na pozvání bratra Rogera, aby bratrům pomáhaly tři měsíce… Od té doby zde spolu s bratry nepřetržitě pracují.

Víkend na konci května 2016 se nesl ve znamení oslavy tohoto padesátiletého výročí. V sobotu dvě sestry, jedna z Austrálie a druhá z Konga, složily v Ameugny věčné sliby v přítomnosti asi šedesáti sester, z nichž některé bydlí na zdejším kopci a některé dorazily zvlášť při této příležitosti z Evropy nebo Afriky.

V neděli se sestry připojily k bratrům z Taizé na nedělní oběd a odpolední program, který tvořila různá setkání a prohlídky dílen bratří.


Potom se sestry a bratři sešli k modlitbě ve vesnickém románském kostelíku, kde zpěvem vyjádřili vděčnost za půl století trvající spolupráci. Sestra Agnès, generální představená sester, pronesla tuto modlitbu:

Pane, náš Bože, zdroji vší moudrosti a dobroty,
Ty jsi chtěl našim společenstvím dát počátek,
chraň je, veď je.
Otče všech dokonalých darů z tvé vůle,
naplň v nás modlitbu svého Syna:
‚Otče svatý, zachovej ve svém jménu ty, které jsi mi dal;
posvěť je pravdou, aby všichni byli jedno v nás,
aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.‘
Prosíme o tuto milost v jednotě Ducha svatého,
skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Potom bratr Alois pronesl tuto modlitbu:

Kriste, chválíme tě za tuto krásnou spolupráci, která nás už padesát let spojuje se sestrami sv. Ondřeje. Přeješ si, abychom sloužili tvé církvi, a voláš nás, abychom byli spolu, doplňovali se, byli svědky radosti, prostoty a milosrdenství, zvlášť pro mladší generaci. Vzdáváme ti chválu za ty, kdo pro nás otevřeli cestu – sv. Ignáce, matku Marii Tarcisiovou a bratra Rogera. Sešli nám Ducha svatého, aby v nás stále oživoval touhu po společenství a aby mohl na zemi zazářit tvůj pokoj.

Zpěv ‚Magnificat‘ u hrobu bratra Rogera
Aktualizováno: 1. června 2016