TAIZÉ

Basilej 2017

Příští evropské setkání mladých se uskuteční v Basileji

 
V pátek 30. prosince, v průběhu 39. evropského setkání, které se konalo na pozvání místních církví v Rize, lotyšském hlavním městě, pověděl bratr Alois 15 tisícům mladých lidí o dalších etapách pouti důvěry na zemi, které se uskuteční. Pouť důvěry začala z podnětu bratra Rogera před mnoha lety.

Při večerní modlitbě bratr Alois nejprve všem připomněl, že po celý rok 2017 se budou v Taizé konat mezinárodní setkání. Potom mluvil o dalších plánech, zvlášť o nadcházejícím evropském setkání mladých, které se bude konat na konci prosince 2017 v Basileji.

Basilej: ekumenické pozvání, které překračuje hranice

Před několika týdny obdržel bratr Alois dopis od představitelů církví, které se podílejí na přípravě příštího setkání v regionu v okolí Basileje – ze Švýcarska, Francie a Německa. Bylo v něm napsáno:

„Basilejský region je v úzkém kontaktu s komunitou Taizé už dlouhou dobu. Církve a křesťanská společenství basilejského regionu se ztotožňují s cílem komunity Taizé doprovázet a podporovat mladé lidi v jejich osobní cestě víry.
 
Srdečně zveme bratry komunity Taizé, aby zde připravili 40. evropské setkání mladých od 28. prosince 2017 do 1. ledna 2018. Jsme přesvědčeni, že se toto setkání stane znamením, že víra má schopnost nás přivádět k sobě, překonávat překážky a přinášet smíření.
 
V minulosti byla pro vývoj křesťanství v Evropě Basilej důležitým místem. V tomto ohledu byla významným přelomem reformace, jejíž 500. výročí budeme příští rok slavit. V basilejském regionu je reformace silně spojena s humanistickou tradicí. Z tohoto spojení pochází otevřenost světu, tolerance a úsilí o mír, které jsou s naším regionem spojeny. Z geografického úhlu pohledu se tato oblast rozprostírá mezi třemi státy a je tak poznamenaná schopností překonávat hranice.
 
Jsme přesvědčeni, že různé způsoby porozumění a následování Krista nejsou překážkou společné cesty křesťanů. A co víc, „my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu“ a „rozličné dary“ každého člověka mohou přispět k vzájemnému obohacení a posílení společenství. (Ř 12, 5–6)
 
Vede nás tradiční otevřenost našeho regionu světu a radujeme se, že můžeme otevřít kostely, domovy a srdce naším budoucím hostům a přivítat je při další etapě pouti důvěry na zemi.“

Několik představitelů církví z Basileje bylo přítomno v Rize

Na tiskové konferenci, při které byla zveřejněna zpráva o místě konání dalšího evropského setkání, byli přítomni i někteří představitelé basilejských církví. Mezi jinými promluvil Lukas Kundert, předseda reformované církve v basilejském kantonu. Z jeho promluvy:

„Evropské setkání mladých vidíme jako příležitost ke společnému zamyšlení nad rolí křesťanství a církví v našem regionu. A to, že rok reformace zakončíme ekumenickým setkáním, které klade důraz na to, co nás spojuje, ne to, co nás rozděluje, je výmluvným znamením.

Stefan Kemmler, děkan basilejské katolické církve, potom dodal:

„Církve a náboženská společenství basilejského regionu se radují z nadcházejícího setkání mladých z celé Evropy. Radujeme se ze sdílení s křesťany různých tradic a z toho, že budeme moct zakoušet u sebe doma solidaritu tohoto setkání, která překračuje hranice.

Aktualizováno: 15. ledna 2017