TAIZÉ

Bezpečnost a bezpečnostní opatření

 
Tato stránka s informacemi o bezpečnosti a ochraně osob byla zveřejněna v roce 2010. Je důležité, aby se o nich každý dozvěděl ještě před tím, než přijede do Taizé. Už mnoho let dostávají všichni účastníci setkání při příjezdu program s praktickými informacemi, které zahrnují také nejdůležitější aspekty toho, co je zde vysvětleno ohledně bezpečnosti.

Taizé je pro mnohé lidi místem důvěry. Aby mohlo být Taizé pro všechny příchozí bezpečným místem, musí být všichni ostražití. Komunita spoléhá především na zodpovědnost a bdělost vedoucích skupin.

Bezpečnost

Součástí bezpečnostních opatření, která jsou ve Francii v současné době zavedena, je to, že na místa, kde se schází větší množství lidí, dohlížejí členové státních bezpečnostních složek.

Všechna zavazadla by z bezpečnostních důvodů měla být označena jménem a neměla by zůstávat bez dozoru. Všechny prosíme, aby do kostela nenosili kabelky a batohy. Tým mladých lidí u dveří dohlíží na dodržování těchto pokynů.

Nechoďte prosím sami po opuštěných cestách mimo Taizé.

Ochrana osob

Pokud zjistíte, že byl někdo vystaven pohlavnímu zneužití nebo jinému násilí, prosíme, abyste nám to neodkladně ohlásili, zvlášť pokud by se jednalo o nezletilou osobu. Promluvte si s bratrem zodpovědným za bezpečnost v Taizé, kterého můžete kontaktovat v La Moradě, nebo s někým jiným, komu důvěřujete: vedoucím skupiny, některou ze sester, která bratřím pomáhá přijímat mladé lidi, nebo zdravotníky, které můžete kdykoli kontaktovat v El Abiodhu. O všem, co se událo, ať už dávno nebo nedávno, můžete napsat na mail protection taize.fr, ke kterému mají přístup dva bratři komunity, jedna sestra sv. Ondřeje a jedna osoba mimo komunitu. Pokud chcete něco sdělit a máte pocit, že potřebujete znát jména těch, kdo budou váš e-mail číst, můžete napsat nejprve zprávu s touto otázkou. Můžete také kontaktovat linku pro pomoc obětem trestných činů v ČR: 116 006

Prosíme, oznamte nám co nejdřív v ‎La Moradě, pokud zaznamenáte užívání drog nebo nepřiměřenou konzumaci alkoholu.