TAIZÉ

Bratr Alois, představený komunity Taizé

 

Bratr Alois (Alois Löser) se narodil 11. června 1954 v Bavorsku, později žil ve Stuttgartu. Jeho rodiče se narodili a vyrostli v Sudetech v tehdejším Československu. Bratr Alois je původem Němec, od roku 1984 je držitel francouzského státního občanství a je to římský katolík.

JPEG - 20.1 kb

Po několika krátkých návštěvách strávil v Taizé rok 1973–1974 jako dobrovolník a pomáhal s příjmem mladých lidí. V roce 1974 do komunity vstoupil. Prošel teologickou a duchovní formací mladých bratrů a 6. srpna 1978 přijal závazek na celý život. Od té doby žije v Taizé.

Jako bratr strávil mnoho času nasloucháním mladým lidem a jejich doprovázením.

JPEG - 21.2 kb

Před pádem Berlínské zdi podnikl bratr Alois mnoho cest do zemí střední Evropy, které byly pod sovětským vlivem, aby podpořil tamější křesťany.

V uplynulých letech se podílel na organizaci mezinárodních setkání v Taizé a evropských setkání, která se konala v různých velkých městech Evropy.

Velmi se zajímá o hudbu a liturgii. Připravil k publikaci novou knihu s modlitbami komunity: Prayer for Each Day (Modlitby na každý den) a složil některé z písní, které se zpívají při modlitbách v Taizé.

V souladu s Pravidly Taizé, která říkají, že představený komunity si vybere svého nástupce, oznámil bratr Roger na koncilu bratrů v lednu 1988, že pro tento úkol určil už v roce 1978 bratra Aloise. V roce 2005 bratr Roger, který byl už velmi starý a unavený, oznámil komunitě, že se nový představený ujme svého úřadu v průběhu onoho roku.


Bratr Alois se představeným komunity stal po smrti bratra Rogera, 16. srpna 2005.

Úkolem představeného je povzbuzovat komunitu k cestě kupředu a vytvářet jednotu a společenství mezi bratry. „Když mě bratr Roger před mnoha lety požádal, abych se připravil na to, že po něm převezmu zodpovědnost za komunitu, nedal mi žádné pokyny. Neřekl mi, jak se mám v této zodpovědnosti cvičit, ale dal mi tato slova: Pro představeného je stejně jako pro bratry nenahraditelným darem soudnost, duch milosrdenství a nevyčerpatelná dobrota srdce.“

Bratr Alois vykonává svůj úřad v Taizé a navštěvuje také bratry, kteří žijí v malých skupinách v Brazílii, Bangladéši, Koreji, Senegalu a Keni: „Asi dvacet z našich bratrů žije ve fraternitách na jiných světadílech. Tímto způsobem se snažíme být blízko chudým a tvořit mosty mezi různými kulturami.“

JPEG - 31.4 kb
V Gomě, Severní Kivu, rok 2012

Společně s ostatními bratry pokračuje bratr Alois v organizaci pouti důvěry na zemi, kterou před více než třiceti lety zahájil bratr Roger. Tato pouť zahrnuje především evropská setkání, která se každý rok konají v některém velkém evropském městě, a dále setkání mladých v Asii, Africe a Latinské Americe: „Když pokračujeme v pouti důvěry na zemi, která shromažďuje mladé lidi z mnoha zemí, pronikáme stále hlouběji do tajemství skutečnosti, že všichni lidé tvoří jednu rodinu a Bůh přebývá v každém člověku bez výjimky.“

Bratr Alois publikoval dvě knihy, které pomáhají mladým lidem lépe rozumět víře: v knize Oser croire (Odvážit se věřit) vysvětluje základy křesťanské víry pomocí komentářů na téma smysl hlavních křesťanských svátků a v knize Pélerins de confiance (Poutníci důvěry) čerpá mimo jiné z každoročních Dopisů, které od roku 2006 píše mladým lidem.
„Kdyby jen mladí lidé mohli lépe porozumět této skutečnosti: víra neznamená ani tak to, že se hlásíme k určitým pravdám, ale že žijeme ve vztahu s Bohem. Srdcem naší víry je vzkříšený Kristus, který je přítomen mezi námi a který má ke každému osobní láskyplný vztah.“


JPEG - 16.9 kb
S papežem Františkem v Římě, rok 2013

Bratr Alois společně s dalšími bratry pravidelně navštěvuje představené církví: každoročně byl přijímán papežem Benediktem k soukromé audienci, několikrát se setkal s pravoslavnými patriarchy – konstantinopolským patriarchou Bartolomějem a moskevským patriarchou Kirillem, navštívil Světovou radu církví i hlavu anglikánské církve, canterburského arcibiskupa.

JPEG - 18.6 kb
patriarchou Bartolomějem v Istanbulu

„Těmito návštěvami bych chtěl ukázat, že společně s bratry zaníceně hledáme společenství mezi křesťany. My v Taizé bychom chtěli přispět k tomu, aby se zřetelněji projevilo společenství, které v Kristu už existuje mezi všemi pokřtěnými.“

JPEG - 20.8 kb
S patriarchou Kirillem v Moskvě, Velikonoce 2011

JPEG - 27.5 kb
S arcibiskupem Justinem Welbym v Canterbury, rok 2013
©Picture Partnership/Lambeth Palace
Aktualizováno: 15. září 2013