TAIZÉ

Velikonoce 2020

Padesát let radostné zprávy

 
V této mimořádné situaci, ve které se svět právě nachází, si připomínáme 50 let od doby, kdy na Velikonoce v roce 1970 byla v Taizé oznámena „radostná zpráva“. Byla jí první etapa příprav na „koncil mladých“, který začal v roce 1974.

Dva týdny před Velikonocemi se shromáždilo na dvacet mladých lidí ze všech světadílů, aby spolu s bratrem Rogerem pracovali na prohlášení, které bylo zveřejněno odpoledne v chrámu Smíření odpoledne na Hod Boží velikonoční. Jedná se o tento text:

Vzkříšený Kristus přichází podnítit oslavu v nejhlubším nitru srdce každého člověka. Připravuje pro nás jaro církve, církve, která postrádá mocenské prostředky, ale je místem viditelné jednoty celého lidstva. Dá nám dostatečnou představivost a odvahu, abychom mohli otevřít cesty smíření. Připraví nás, abychom nasadili svůj život, aby už lidé nebyli oběťmi jedni druhých.

Těchto pár vět sloužilo, jedna po druhé, jako základ pro modlitbu, rozjímání i angažovanost mladých během doby příprav na koncil mladých, tedy v letech 1970 až 1974.


Koncil mladých: bratr Roger s Giuseppem Roncallim, bratrem papeže Jana XXIII.
(na fotografii se vztahují autorská práva)

Aktualizováno: 19. dubna 2020