TAIZÉ

Poselství bratra Aloise přátelům v Libanonu po explozích v bejrútském přístavu

 
v Taizé 5. srpna 2020

Drazí přátelé,
záběry exploze v bejrútském přístavu ze včerejšího večera se dostaly i k nám do Taizé. Jsme hluboce otřeseni těmito událostmi, které po uplynulých měsících, které byly poznamenány hospodářskou i sociální krizí a pandemií, znovu vystavily váš národ velkému stresu.

Chci vám říct, jak blízko vám jsme. V solidaritě s vaším utrpením jsme spojeni v modlitbě.

Při polední modlitbě se s bratry a všemi mladými lidmi, kteří jsou tento týden v Taizé, za vás budeme modlit těmito slovy:

Bože míru, mnoho lidí na zemi zná utrpení. V tento den se modlíme zejména za obyvatele Libanonu, kteří byli v posledních měsících těžce zkoušeni a včera nanovo těžce zasaženi explozí v bejrútském přístavu. Modlíme se za oběti a jejich příbuzné, za rodiny, které tolik ztratily, a svěřujeme je tobě, Bože všech lidí.

S bratrskými pozdravy

bratr Alois

Aktualizováno: 6. srpna 2020