TAIZÉ

Evropské setkání v Taizé a online

Dvě možnosti, jak se zúčastnit

 
Tento článek byl aktualizován na konci listopadu: neprve jsme doufali, že bude možné v Taizé přivítat omezený počet lidí, kteří by se setkání účastnili přímo zde. Vzhledem k současné pandemické situaci a vládním omezením, která jsou ve Francii i v mnoha dalších zemích stále platná, jsme se ale rozhodli setkání přímo v Taizé uspořádat jen s dobrovolníky. Všichni mladí lidé, kteří si přejou se zúčastnit, tak mohou učinit online. Každý si může vybrat jeden ze způsobů účasti z domova, jak je popsáno níže.

Současná pandemická situace nám přináší výzvu, abychom nepřestávali žít ve společenství a sdílení, ale novými formami. I když se nemůžete účastnit etapy pouti důvěry obvyklým způsobem, máme radost z toho, že můžeme od 27. prosince 2020 do 1. ledna 2021 uspořádat online setkání, kterého se budou moct zúčastnit mladí ze všech kontitentů. Účastnit se setkání je možné dvěma následujícími způsoby.

1. Účast na setkání společně s dalšími lidmi z okolí

První možností, jak se setkání zúčastnit, je společně dalšími lidmi z okolí, např. z města nebo vesnice, kde žijete. To je možné několika způsoby: vyberte si místo, kde pět dnů setkání společně strávíte, nebo se scházejte každý den, zatímco bydlet budete doma, nebo se můžete sejít jen jednou.

Navrhovaný program bude zahrnovat online přenosy modliteb z Taizé, workshopů a podněty upravené z materiálů, které budou publikovány na začátku prosince – biblické texty, otázky pro sdílení ve skupinkách a poselství bratra Aloise pro rok 2021.

  • Rádi bychom byli v kontaktu se všemi, kdo připravují něco na místě, kde žijí, ať už je to velká skupina nebo jen pár lidí. Pomůže nám to také tak, že se dozvíme, jak vás můžeme podpořit v závislosti na vaší situaci. -* Svou skupinu můžete přihlásit pomocí tohoto formuláře až do 23. prosince.

2. Zúčastnit se individuálně online

Ti, kdo se nemohou zúčastnit setkání se skupinou, se mohou zúčastnit jako jednotlivci.

Online program bude zahrnovat tyto části: společné modlitby, biblické úvody, sdílení ve skupinkách s dalšími mladými lidmi online a workshopy.

  • Pokud je vám mezi 18 a 35 lety a přejete si účastnit se sdílení ve skupinkách online, musíte se zaregistrovat do 20. prosince na této stránce.

Další informace k těmto třem způsobům účasti budou brzy zveřejněny na stránkách Taizé.

Pokud nechcete zformovat skupinu ani se účastnit sdílení v mezinárodní skupince online, najdete polední a večerní modlitby a workshopy online na internetu. Tyto části programu budou přístupné bez nutnosti registrace.

Aktualizováno: 29. listopadu 2020