TAIZÉ

Covid-19 a setkání v Taizé

 

Francie letos z důvodu pandemie covidu-19 zažila dva lockdowny, jeden na jaře a druhý na začátku listopadu. Mezi těmito dvěma obdobími, konkrétně od 14. července do 30. října, mohla komunita organizovat v Taizé setkání mladých. Byl vytvořen seznam 50 hygienických pravidel, který byl odeslán příslušným státním úřadům.

V těchto měsících Taizé navštívilo asi šest tisíc lidí, kteří se zúčastnili týdenních setkání, a několik set dalších se v Taizé zastavilo na několik hodin. Všichni účastníci byli už před příjezdem a znovu při příjmu informováni, že musí dodržovat opatření proti šíření infekčních nemocí. Jejich dodržováním projevujeme starost o ostatní, zvlášť ty nejzranitelnější.

Modlit se a setkávat se s ostatními, zatímco máme na sobě roušku a držíme se v bezpečné vzdálenosti, nemusí být přirozené. Ale díky pečlivosti všech účastníků setkání probíhala dobře a nedošlo v Taizé k žádnému šíření nákazy.

V průběhu těchto čtyř měsíců se někteří účastníci během pobytu dozvěděli, že byli v kontaktu s lidmi pozitivně testovanými na covid-19. Podle doporučení francouzských úřadů byli tito lidé, kteří byli s nakaženými v blízkém kontaktu, izolováni a sami podrobeni testům. Několik lidí, u nichž se projevily symptomy nemoci, byli také otestováni. Většina výsledků těchto testů byla negativní. Několik nákaz se však potvrdilo. Jejich seznam nadete na anglické variantě této stránky.

Bratři a mladí dobrovolníci, kteří byli v kontaktu se skupinami, které přijely v době podzimních prázdnin, strávili na začátku listopadu týden v karanténě a nikdo z nich neonemocněl.

Chtěli bychom poděkovat všem, kdo do Taizé letos přijeli, že se setkání zúčastnili v těchto podmínkách.

Aktualizováno: 30. listopadu 2020