TAIZÉ

Bangladéš | Podpora různých škol

 

Operace naděje podporuje školy v bangladéšském Mymensinghu. Učí se zde víc než 1500 dětí. Tyto školy jsou místy, kde se mladí muslimští, hinduističtí a křesťanští učitelé učí pracovat společně. Všichni studenti musí za studia platit. Chápou, že pokud sami chtějí dostat pomoc, je důležité, aby sami něco dávali. Někteří věnují svůj čas a vyučují ve škole pro chudé děti. Taková služba chudým zvyšuje povědomí o tom, že jsme součástí jedné lidské rodiny.

Viz:
The stipend program schools in Mymensingh (v AJ)