TAIZÉ

Bratr Francesco (1965–2022)

 

Bratr Francesco vstoupil do života na věčnosti 7. prosince 2022, když byl v Indonésii, své rodné zemi, na několikatýdenní návštěvě své rodiny. Pohřební obřad se konal 9. prosince v Yogyakartě. V Taizé se na jeho památku slavila eucharistie ve čtvrtek 8. prosince ve 20:30.


Francesco se narodil v roce 1965 jako nejstarší dítě v početné indonéské rodině. V roce 1993 se připojil ke komunitě Taizé, kde ihned využil své technické znalosti ke službě životu bratří i přijímání mladých lidí. V průběhu let se stal skutečným odborníkem na nahrávání zvuku a vyvinul systém ozvučení v chrámu Smíření v Taizé. Po léta také věrně posílal nahrávky modliteb komunity pro rozhlas RCF.

V Taizé přijal mnoho mladých lidí z Indonésie a dalších asijských zemí a v posledních letech se připojil k týmu, který má na starosti doprovázení dobrovolníků. Mnohokrát také navštívil mladé lidi a křesťanská společenství v Maďarsku, v zemi, jejíž jazyk se naučil a v níž získal mnoho přátel. Podílel se také na přípravě několika mezinárodních setkání Taizé, od Vídně v roce 1992, kde byl členem týmu dobrovolníků, až po poslední setkání v Jihoafrické republice v Kapském Městě.

V posledních letech pomáhal organizovat přátelská setkání mezi mladými křesťany a muslimy a pravidelně se podílel na vedení workshopů o mezináboženském dialogu, což je téma, které mu bylo vzhledem k jeho vlastní rodinné historii blízké. Jeho velkou vášní byla také hudba, o kterou se rád dělil s mladými lidmi v rámci hudebních workshopů, které pravidelně pořádal a které se konaly i letos v létě.

Bratr Alois napsal tuto modlitbu na jeho památku:

Ježíši Kriste, svěřujeme ti našeho bratra Francesca, kterého přijímáš do věčného života, aby byl navždy s tebou. S živou vírou a velkou dobrotou v tebe uvěřil a odpověděl na tvé volání. Před třiceti lety opustil rodnou Indonésii a připojil se k naší komunitě. Byl tak šťastný, když před měsícem mohl odjet za svou rodinou, kterou v posledních letech neměl příležitost navštívit. Spolu s našimi bratry zde i ve fraternitách bratří a se všemi, kdo ho znali a milovali, tě chválíme za jeho život mezi námi a svěřujeme ho tvému milosrdenství.
Duchu svatý, stejně jako našeho bratra Francesca naplňuješ i nás nadějí. I s velmi malou vírou se odvažujeme říkat svým životem: "Kristus vstal z mrtvých!"
Aktualizováno: 9. prosince 2022