TAIZÉ

Evropské setkání v Rostocku

Informace pro přihlášené účastníky

 
Chystáte se zúčastnit evropského setkání. Těšíme se na vás! Místní obyvatelé vynakládají mnoho úsilí, aby vás mohli vřele přivítat.

Věnujte pozornost následujícím důležitým informacím. Prosíme předejte je i všem osobám, které jste na setkání přihlásili.

JPEG - 96.6 kb

Nezapomeňte si

- pas nebo občanský průkaz
- pokud chcete, můžete přivézt rodině, která vás přijme, malý dárek – něco, co by reprezentovalo region nebo zemi, ze které přijíždíte
- spací pytel a karimatku, abyste mohli spát na zemi
- hrneček nebo misku a lžíci na jídlo
- malou podložku nebo polštář, abyste mohli během modliteb a setkání sedět na zemi
- ověřte si před odjezdem podmínky zdravotního pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu v zahraničí a přivezte si potřebné dokumenty Občané Evropské unie si s sebou přivezou Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC).
- hudební nástroje…

Příjem

Na příjmu se vás zeptají na číslo registračního kódu.

Dostanete průvodce setkáním s podrobným programem, který si budete moct také stáhnout. Dále dostanete „itinerárium“, kde najdete informace, jak cestovat do hostitelského společenství, tašku s logem setkání, do které budete dostávat jídlo a bude sloužit jako vstupenka na některé akce, a jízdenku.

26. prosince (ti, kteří přijíždějí pomoct)

Prosíme, přijeďte mezi 14:00 a 17:00. [Zde najdete informace o tom, kam máte přijít.]

Můžete pomoct v jednom z těchto týmů:
- „pracovní týmy“ (pomoc s rozdáváním jídla, s údržbou hal, kde se budeme modlit, pomoc v transportním týmu apod.)
- sbor a orchestr
- příjem těch, kteří přijedou 28. prosince
- pomoc v hostitelském společenství

Pracovní doba většinou týmu nebrání v normální účasti na životě místního společenství a dalším programu.

28. prosince

Prosíme, přijeďte mezi 8:00 a 12:00. [Zde najdete informace o tom, kam máte přijít.]

Potřebujeme pomoc v přípravě ranního programu v hostitelských společenstvích Rostocku a jeho okolí. Pokud přijíždíte ve skupině, domluvte se předem, kdo z vás bude pomáhat jako "animátor". Tito lidé dostanou při příjezdu několik dalších informací.

Část účastníků, kteří přijedou 28. prosince, by se měla také zapojit do pomoci s praktickými úkoly a ve sboru.

Ubytování

Na příjmu budou velké skupiny rozděleny do několika hostitelských společenství. Místní přípravný tým vám určí ubytování s místními obyvateli nebo ve společných prostorách. Všichni hostitelé ubytovávají minimálně dvě osoby. Akceptujte prosím, co vám bude přiděleno.

Pokud jste v přihlášce uvedli, že potřebujete zvláštní ubytování, dejte nám o tom prosím vědět na příjmu.

Vedoucí skupin

Zkontrolujte, zda všichni členové skupiny znají svůj registrační kód a číslo mobilního telefonu vedoucího.

V přihlášce jste měli uvést číslo mobilního telefonu, na kterém budete po dobu setkání k zastižení. Prosíme, ujistěte se, že vám mobilní telefon bude v Německu fungovat. Pokud budete používat jiné telefonní číslo, řekněte nám to prosím po příjezdu.

Příspěvek na uhrazení nákladů

Mladí lidé z České republiky: 70 €

Dospělé prosíme, aby přispěli částkou 110 €.

Pokud můžete, zašlete příspěvek pomocí platební karty několik dní před setkáním prostřednictvím přihlášky online. Velmi nám to pomůže. Vezměte ale prosím na vědomí, že příspěvky nemůžeme vracet.

Pokud je to opravdu nutné, můžete odevzdat příspěvek při příjezdu v eurech (pouze bankovky): V takovém případě si prosím připravte předem přesnou částku.

Pokud potřebujete potvrzení, požádejte o něj při odevzdání příspěvku.

Bezpečnost

Prosíme, přečtěte si pozorně tyto stránky ohledně ochrany osob v Rostocku.

Aplikace setkání

Seznam workshopů, které se budou konat 29. a 30. prosince, přesná místa a časy regionálních setkání 31. prosince a další informace najdete v aplikaci setkání. Dále v ní najdete překlady promluv do několika jazyků. Můžete si ji stáhnout zde

Centrální telefonní číslo setkání

Všechny informace i naléhavé záležitosti:

+49 381 260 546 79

Toto číslo bude sloužit 24 hodin denně během setkání.

Odjezd

Odjezd autobusů: HanseMesse

Prosíme, neodjíždějte dříve než v neděli 1. ledna v 16:00.

JPEG - 86.6 kb
Aktualizováno: 26. prosince 2022