TAIZÉ

Zvláštní program před setkáním „Together“ v Taizé

 
Od 24. do 28. září, těsně před konáním setkání „Together – Shromáždění Božího lidu“, se budou moct mladí lidé od 18 do 35 let zúčastnit speciálního programu se zamýšlením se nad církví.

Tématem programu bude:

Církev po celém světě: putování s ostatními a rozšiřování svého přátelství

Mezi témata, o kterých se bude mluvit při biblickém úvodu, patří:

1.„Ježíš zvěstoval království Boží, ale to, co přišlo, byla církev.“ Církev – zklamání nebo slibný začátek?

2. „Není už rozdíl mezi židem a pohanem“ (sv. Pavel) Čím může církev, která byla založena na lásce k nepřátelům, přispět k míru na zemi?

3. „Církev, naše matka“ (velikonoční liturgie): Patříme do církve ze svého rozhodnutí, nebo je jako velká rodina, do které jsme se narodili?

4. „Církev je církví jenom tehdy, pokud je zde pro druhé“ (Dietrich Bonhoeffer)