TAIZÉ

Na cestě k nové solidaritě

„Pouť důvěry na zemi“ zahájil před více než třiceti lety bratr Roger a komunita Taizé. Od té doby se v rámci této pouti nepřetržitě konají malá i velká setkání v mnoha zemích světa.

Koncem prosince 2011 na setkání v Berlíně bratr Alois představil novou etapu pouti důvěry: navrhl pro nadcházející roky jako téma k zamyšlení otázku „nové solidarity“.

To umožní mladým lidem všech světadílů, aby spojili své síly, očekávání, intuice a zkušenosti. Toto hledání bude završeno při shromáždění, které se bude konat v srpnu 2015 v Taizé.

V dnešní době se někteří mladí lidé ptají sami sebe, jak obnovit angažovanost pro druhé. „Cesta k nové solidaritě“ by chtěla být ohlasem společného entusiasmu, chtěla by vdechnout nový život modlitebním skupinám a včlenit výzvy dnešního světa do společných úvah.

V této sekci stránek se budou pravidelně objevovat zprávy, svědectví mladých lidí o specifických tématech, návrhy společných modliteb a témata rozjímání pro skupinky.