dansk

TAIZÉ

Mod en ny solidaritet

I mere end tredive år har den "pilgrimsfærd for tillid på jord", som bror Roger og kommunitetet i Taizé tog initiativ til, resulteret i en uavbrudt række møder, store og små, i mange af verdens lande.

I Berlin, i slutningen af december 2011, lagde bror Alois stenen til et nyt skridt på pilgrimsfærden for tillid. For de kommende år foreslog han en refleksion over temaet "en ny solidaritet". Den vil gøre det muligt for unge fra alle kontinenter at mobilisere deres energi og at formulere deres forventninger, intuitioner og erfaringer. Resultaterne af denne søgen sammenfattes ved et møde, som kommer til at finde sted i Taizé i august 2015.

En del unge mennesker spørger i dag sig selv, hvordan de kan forny deres engagement for andre. Denne vej "mod en ny solidaritet" ønsker at give en efterklang af en delt entusiasme, puste nyt liv i bønnegrupper og integrere udfordringerne i den verden, vi lever i i dag, til en fælles refleksion.

Denne del af hjemmesiden vil løbende opdateres med nyheder, vidnesbyrd fra unge knyttet an til specifikke emner og idéer til fælles bøn og samtale i grupper.