TAIZÉ

αδελφός Αλοϊς

Ταιζέ 2015

 

Εύσπλαχνε Θεέ, σε ευχαριστούμε για τη ζωή του αδελφού Ροζέ. Σε έναν κόσμο που σπαράσσεται συχνά από τη βία, θέλησε να δημιουργήσει μια κοινότητα, η οποία θα αποτελούσε μια παραβολή της κοινωνίας.
Σε δοξάζουμε για την μαρτυρία που έδωσε στον Αναστάντα Χριστό και για την έως θανάτου πιστότητά του.
 
Πέμψε το Πανάγιο σου Πνεύμα και σε εμάς, ώστε και εμείς να μπορέσουμε να γίνουμε μάρτυρες της συμφιλίωσης στην καθημερινή μας ζωή. Κάνε μας δημιουργούς ενότητας μεταξύ των Χριστιανών, όταν διασπώνται και κομιστές της ειρήνης μεταξύ των ανθρώπων όταν συγκρούονται. Ικάνωσέ μας να ζούμε αλληλέγγυα με τους πιό αδύναμους ανθρώπους, τους εγγύς και τους μακράν.
 
Μαζί με τον αδελφό Ροζέ θέλουμε να σου πούμε: Μακάριοι αυτοί που παραδίδουν τους εαυτούς τους εις εσέ, ω Κύριε, με εμπιστοσύνη καρδιάς. Εσύ μας κρατάς στη χαρά, την απλότητα και το έλεος.
(προσευχή του αδελφού Αλοϊς)

Τα προηγούμενα τρία χρόνια, το “προσκύνημα εμπιστοσύνης στη γη” έχει τραφεί με το να ακούει τους νέους ανθρώπους από κάθε ήπειρο, που αναζητούν μια “καινούργια αλληλεγγύη”. Οι νέοι μοιράστηκαν τις εμπειρίες και τις σκέψεις τους κατά την διάρκεια συναντήσεων στο Ταιζέ, επισκέψεων σε μερικές χώρες και συνάξεων σε Ευρώπη, Αφρική, Βόρειο και Νότιο Αμερική και Ωκεανία.

Η ανθρωπότητα διάγει μια δύσκολη μεταβατική περίοδο, της οποίας το αποτέλεσμα είναι ακόμη αβέβαιο. Μερικοί εστιάζουν στα λάθη και χάνουν την ελπίδα. Άλλοι πάλι είναι ικανοί να δούν νέους βλαστούς ζωής: εύθραυστους ακόμη, αλλά συνάμα εμφορούμενους από εξαιρετική δημιουργικότητα, οι οποίοι μαρτυρούν ότι ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε για να απελπίζεται. Οι κρίσεις μπορούν να απελευθερώσουν απροσδόκητες ενέργειες και να ενώνουν τις θελήσεις μας.

Από το Ταιζέ χαιρετούμε όλους όσους, από όλο τον κόσμο, λαμβάνουν το στοίχημα της ελπίδας, αυτούς που επιθυμούν μια παγκόσμια αλληλεγγύη και την βιώνουν ήδη από τώρα. Μαζί με αυτούς επιθυμούμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω σε αυτή την κοινή πορεία.

Παράγωντας νέες μορφές αλληλεγγύης

Κατά μήκος της γης, νέες συμφορές, νέες μορφές μοναξιάς, νέα και φλέγοντα ζητήματα – εκτοπισμένοι πληθυσμοί, οικολογικές καταστροφές, ανισότητες, μαζική ανεργία, διαφορετικές μορφές βίας – καλούν για νέες εκφράσεις αλληλεγγύης. Αντιπροσωπεύουν μια κοινή πρόκληση για τους πιστούς των διαφόρων θρησκειών αλλά ακόμα και για τους μη-πιστούς.

Είσε έτοιμος να αφιερώσεις τις δυνάμεις σου στη παραγωγή νέων μορφών αλληλεγγύης:

  • ώστε η παγκοσμιοποίηση να μπορεί να διεξαχθεί εν δικαιοσύνη και αδελφοσύνη και όχι με την καταπίεση των πτωχών ή των πολιτισμών των μειονοτήτων
  • ώστε η εκμετάλλευση των άλλων και η τραγωδία των αναρίθμητων προσφύγων εν τέλει παύσει και η αξιοπρέπεια του κάθε ατόμου, ακόμα και των πιο αδύναμων, να υπερασπίζεται
  • ώστε η φροντίδα για το περιβάλλον να αναγνωρισθεί ως προτεραιότητα για την εξασφάλιση ενός μέλλοντος για τις επερχόμενες γενιές
  • ώστε η τεχνολογική ανάπτυξη να μην οξύνει τις ανισότητες, αλλά να είναι προς όφελος όλων και να κάνει την ζωή πιο ανθρώπινη
  • ώστε η αλληλεγγύη να μην είναι μονόδρομη αλλά αμφίδρομη σχέση και εκείνοι που δωρίζουν να μάθουν να ανακαλύπτουν την γενναιοδωρία των μικρών, των πτωχών, των ξένων.

Ακόμα και με σχεδόν τίποτα, μπορείς να συμβάλλεις στη δημιουργία αυτών των νέων μορφών αλληλεγγύης έτσι ώστε μαζί να φθάσουμε τη χαρά της ζωής. Το πιστεύεις αυτό;

Αν η ευσπλαχνία θα εξαφανιζόταν...

Που θα βρείς την απαιτούμενη ώθηση; Εδώ και χρόνια η συνείδηση των Χριστιανών έχει αφυπνισθεί, έχει κατανοήσει καλύτερα ότι ο Χριστός ήρθε για να συνάξει όλους τους ανθρώπους: μέσω της Αναστάσεώς του, μας έκανε όλους αδελφούς της ίδιας οικογένειας. Με το να έρθουν ορατώς κοντά του, με το να αφήσουν τους εαυτούς τους να καθοδηγηθούν από την πνοή του Αγίου Πνεύματος, οι Χριστιανοί θα επιτύχουν καλύτερα να ανοίξουν μια πηγή ευσπλαχνίας και αλληλεγγύης, από όπου θα πίνουν παντα για μια νέα αρχή.

Αν η ευσπλαχνία θα εξαφανιζόταν από τις κοινωνίες μας, τι θα γινόταν η ανθρωπότητα;

Στο κέντρο της ζωής της κοινότητας, της οποίας ίδρυσε, ο αδελφός Ροζέ έθεσε τρεις Ευαγγελικές αξίες, οι οποίες είναι προσβάσιμες για όλους:
χαρά-απλότητα-έλεος.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών χρόνων, μπορούν αυτές οι τρεις λέξεις να σε συντροφεύουν στην πορεία σου, βοηθώντας σε να ανοίξεις διάπλατα τις πύλες της αλληλεγγύης – μέσα στην καρδιά σου, γύρω σου και στην κοινωνία;

Το 2016 θα ξεκινήσουμε με το έλεος! Ας ανακαλύψουμε την καλωσύνη του Θεού και την ανθρώπινη, αυτή είναι βαθύτερη από το κακό! Κατ’ αυτό τον τρόπο φθάνουμε στην καρδιά του μηνύματος του Χριστού. Μέσα σε αυτό το πνεύμα του Ευαγγελίου, ο πάπας Φραγκίσκος ανακήρυξε το έτος του ελέους: όλοι έχουν κληθεί, μέσω της ζωής τους, να αντικρίσουν την συγχωρητικότητα του Θεού και την άνευ ορίων ευσπλαχνία του.


Η Εικόνα του Ελέους

Ένας νομικός ρώτησε τον Ιησού, “Καὶ τίς ἐστί μου πλησίον;”Ὑπολαβὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Ἰεριχὼ, καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν· οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ τυγχάνοντα. κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν. ὁμοίως δὲ καὶ Λευῒτης γενόμενος κατὰ τὸν τόπον, ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθε. Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθε κατ’ αὐτὸν, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἐσπλαγχνίσθη, καὶ προσελθὼν κατέδησε τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ· καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθὼν, ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅ,τι ἂν προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι.
 
Τίς οὖν τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς; ὁ δὲ εἶπεν· Ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ’ αὐτοῦ. εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως.
 
(Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον ι,29-37)

Αφιερώνεις τις δυνάμεις σου ώστε να βοηθήσεις τον πλησίον σου, στο να διορθωθούν οι αδικίες; Ο Χριστός είναι στο πρόσωπο του πληγωμένου και παραμελημένου ανθρώπου στην άκρη του δρόμου και περιμένει τη δική σου ευσπλαχνία.

Μήπως εσύ είσαι υπό δοκιμασία; Ο Χριστός σε κοιτά με καλωσύνη. Αυτός είναι που σε φροντίζει όπως και όλη την ανθρωπότητα.
Το πρόσωπο αγάπης του σου αποκαλύπτεται μέσω αυτού που περιφρονείται, όπως αυτού του ξένου, του Σαμαρείτη.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Αυγούστου 2015