TAIZÉ

Taizékommuniteten firar 70 år - Hälsningar

 
Påven Benedict XVI

Trots att vår käre broder Roger har gått in i den eviga glädjen talar han fortfarande till oss. Må hans vittnesbörd om helighetens ekumenik inspirera oss på vår vandring fram mot enhet, och må er kommunitet fortsätta att leva och att stråla av hans gåvor, särskilt för de yngre generationerna!


Patriarken Bartholomeos av Konstantinopel

Genom broder Roger och bröderna som delar hans vision har Taizé blivit en samlingspunkt och en mötesplats, ett ställe där man fördjupar sig i bönen, i lyssnande och i ödmjukhet, ett ställe där man respekterar varandras traditioner. Man respekterar andra, deras ansikten och samtidigt deras personlighet, och detta är nödvändigt om man vill vara en avbild av den som har älskat oss alla ”gränslöst”.


Kirill I, patriark av Moskva

Jag mötte broder Roger vid flera tillfällen och la varje gång märke till hur väl han kände och förstod den tidiga kristna kyrkans tradition, och hur Guds ord och kyrkofädernas skrifter var grunden för hans andliga erfarenheter. Det som karaktäriserar broder Rogers och hans kommunitets väg och dess arbete bland unga är troheten mot de heliga fädernas undervisning förenad med en kreativ förmåga att se behoven idag.


Ärkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams

Vi fortsätter att minnas och hylla broder Roger som en av dem som styrker oss i vår tro på uppståndelsen och utmanar oss att leva i och av uppståndelsens liv. I ljuset av hans vittnesbörd blir vi fria att se vår tids kriser och traumatiska händelser.


Lutherska Världsförbundets generalsekreterare Ishmael Noko

Vi kan inte minnas broder Rogers våldsamma död utan att, ännu starkare, minnas och uppmärksamma hans vittnesbörd om ett annat sätt att leva … Taizés engagemang för försoning, fred och enhet för mänskligheten är lika relevant nu som någon gång tidigare.


Reformerta världsförbundets generalsekreterare Setri Nyomi

Vi firar särskilt den inspiration som kommuniteten i Taizé ger hundratusentals ungdomar överallt i världen. Taizé vet vad som ligger vår Herre Jesus Kristus varmt om hjärtat: de unga generationernas roll.


Kyrkornas Världsråds generalsekreterare Olav Fykse-Tveit

"Liknelsen om gemenskap" har varit en pionjäruppgift som fått inspirera kyrkor över hela världen. Den har blivit en modell för kyrkans närvaro hos hela Guds folk, särskilt unga människor, i deras andliga och fysiska behov.


De fullständiga hälsningarna finns – på engelska – på Taizés hemsida: http://www.taize.fr/en_article11121.html

Last updated: 17 August 2010