eesti

TAIZÉ

Kuidas reisiks Taizésse kõige paremini valmistuda?

 
Allpool olev info on eelkõige mõeldud inimestele, kes toovad Taizésse noortegrupi, aga seda võivad lugeda kõik, kes soovivad Taizésse tulla ning aidata noortegrupil reisiks valmistuda.

Palun rääkige kõikidele rühma liikmetele

- Taizé lihtsast elustiilist;

- igapäevasest programmist;

- ühispalvustest hommikul, lõuna ajal ja õhtul.

Neile on abiks, kui te

- õpite koos mõne Taizé laulu;

- vaatate kohtumiste kohta videot;

- kuulate mõne noore kogemusi, kes on juba Taizés käinud;

- loete mõne artikli Piibel ja usk rubriigist.

Igaüks peab olema täielikult valmis osa võtma nädalase kohtumise erinevatest sündmustest.

Kui te tahaksite leida mõne oma piirkonna noore, kes on Taizés käinud ning kes saaks teie grupile kõnelema tulla, siis palun kirjutage meile.

Kas te saate kohalikku kogudust kaasata grupi reisiks ette valmistamiseks? Kas teil on võimalik teha vahetult enne reisi üks teelemineku palvus või võtta enne minekut osa koguduse regulaarsest palvusest? Miks mitte teha samm „solidaarsuse“ suunas enne Taizésse tulekut?

Palun võtke kaasa piibel.

Muusikud: võtke kaasa puhkpill, tšello või klassikaline kitarr, mida saaks kasutada nädalavahetusel toimuvatel teenistustel.

Kui te olete grupijuht, siis lugege seda lehekülge: Noortegrupi Taizésse toomine. Te võite oma grupi ka juba eelregistreerida. Tehke seda niipea kui võimalik, isegi kui te veel ei tea, palju inimesi te kaasa võtate.

Soovitame juba enne Taizésse tulekut teil paika panna üks reisijärgne kohtumine, kus terve grupp saaks uuesti kokku. See võimaldab teil koos arutleda selle üle, mis oli iga rühmaliikme jaoks oluline ja kuidas saadud kogemused aitavad igaüht igapäevases elus.

Viimati uuendatud: 10. november 2014

Ettevalmistus reisiks on alati oluline, tulete te siis Taizésse üksi, juhite noortegruppi või olete ise mõne grupi liige.

Mõistes kohtumiste olemust juba enne saabumist, aitab see teil programmis täielikult osaleda juba esimesest päevast peale ning jätkata saadud kogemuste varal usalduse palverännakut ka pärast kojujõudmist.