eesti

TAIZÉ

Rumeenia, ülestõusmispühad 2016

Palverännak Bukaresti

 
Aprilli lõpus korraldavad Taizé vennad ja noored palverännaku Bukaresti, et saada osa ülestõusmispühadest õigeusu kogudustes ning et kohtuda ja palvetada koos teiste seal elavate kristlastega. See Usalduse Palverännaku etapp on pika suhte vili Taizé ja Rumeenia kirikute vahel, mis ulatub paljude aastate taha.

Juba 1960. aastatel said Rumeenia kirikute juhid vennaskonda külastada ja 1970. ja 80. aastatel külastasid vennaskonna vennad ja noored vabatahtlikud diskreetselt omakorda Rumeeniat, kohtudes sealsete kristlastega, külastades kloostreid ning kirikujuhte Rumeenia õigeusu kirikutest ja teistest kirikutest. Need lihtsad solidaarsuse märgid olid väga olulised nendele inimestele, kes ei saanud välismaale reisida ja keda sageli takistati usu praktiseerimisel.

1990. aasta jaanuaris, kohe pärast diktaator Nicolai Ceausescu kukutamist ja piiride avanemist reisis Vend Roger Bukaresti. Seal olles kohtus ta patriarh Teoctisti ning Isa Constantin Galeriuga ja Isa Dumitru Stăniloaega, kahe tuntud teoloogiga, kes olid olulisteks jätkuva valguse sümboliteks kristlikus kirikus kommunistliku režiimi ajal.

Pärast seda said tuhanded Rumeenia noored tulla suvekuudel Taizésse ja osaleda aastavahetustel Euroopa kokkutulekutel. Vend Alois on samuti Rumeeniat mitu korda külastanud ning nii kirikujuhid kui ka teised usklikud on teda soojalt vastu võtnud.

Avastades õigeusku ja õigeusu traditsioone

Viimaste aastate jooksul on noored käinud koos Taizé vendadega palverännakutel, et avastada õigeusu kiriku ülistuse ja vaimsuse rikkusi, mis on sageli kujunenud läbi katsumusi täis sajandite, ent kus usk Ülestõusnud Kristusesse on aidanud paljudel usklikel jääda tugevaks. Palverännakuid on tehtud Istanbuli 2013. aastal, kus tähistati kolmekuningapäeva koos Konstantinoopoli patriarhiga ja teiste linna kristlasega; Moskvasse, kus võeti osa suure nädala ja ülestõusmispühade teenistustest aastal 2011; ning Moskvasse, Minskisse, Kiievisse ja Lvivi 2015. aasta ülestõusmispühade ajal.

2016. aastal see teekond jätkub palverännakuga Bukaresti kolmapäevast, 27. aprillist kuni esmaspäevani, 2.maini, et tähistada suurt nädalat ja ülestõusmispühi. Kokkuleppel Tema Pühadus Patriarh Danieliga sõidavad Vend Alois ja teised vennaskonna vennad Rumeeniasse koos 150 noorega kogu Euroopast ja mujalt. See on kõikidele võimaluseks avastada tänapäeva õigeusu koguduste elujõulisust ning rääkida väljakutsetest, millega need kogukonnad tänapäeva Rumeenia ja Euroopa ühiskonnas silmitsi seisavad. Loodame sel viisil üksteist rikastada ja toetada, otsides viise olla evangeeliumi tunnistajateks.

Palverännak Bukaresti: praktiline info

  • Palverännak on avatud umbes 150 noorele vanuses 18-35, kes on juba käinud Taizés või osalenud Euroopa kokkutulekutel.
  • Saabumine on kolmapäeval, 27. aprillil, lahkutakse kas pühapäeva, 1.mai õhtul või esmaspäeval, 2. mail.
  • Vastuvõtt ja majutus peredes, mis annab võimaluse avastada rumeenia kultuuri ja usu traditsioone.
  • Osalemine suure nädala ja ülestõusmispühade teenistustel ühes paljudest linna õigeusu kirikutest.
  • Palverännaku osana korraldatakse ka mitmeid külastusi, töötubasid ja kohtumisi.
  • Toimuvad ka palvused ja kohtumised kristlastega teistest kirikutest.

Kui sooviksid palverännakul osaleda, võta meiega ühendust aadressil
buc2016 taize.fr. Palume kirjutada inglise keeles.

Viimati uuendatud: 20. jaanuar 2016

"Olles kohtunud Vend Roger’ga rohkem kui ühel korral, märkasin ma iga kord, kui palju ta teadis ja mõistis varakiriku traditsioone ja kuidas Jumala Sõna ja kirikuisade kirjutised olid tema isikliku vaimuliku kogemuse aluseks.

Ustavuse ja kirikuisade õpetuse kombineerimine ning kohandamine tänapäeva vajadustele vastavaks noortele kuulutustööd tehes iseloomustas nii Vend Roger’ eluteed kui ka tema rajatud kogukonna oma.

Tuhanded noored, kes külastavad Taizéd ja võtavad osa kokkutulekutest, mida Taizé Vennaskond korraldab igal aastal Euroopa erinevates riikides, näitavad veenvalt, et evangeeliumi sõnum Jumala armastusest kajab tänapäevalgi inimeste südametes elavalt vastu, kui seda ei jutlustata vaid sõnades, vaid elatakse selle järgi oma isiklikus elus."

Tema Pühadus Moskva Patriarh Kirill kirjas, mille ta saatis vennaskonnale selle rajamise 70. aastapäevaks