eesti

TAIZÉ

Taizésse tulek koos 15-17-aastaste noortega

 

• Kui te tulete koos grupiga, lugege esmalt läbi järgnev lehekülg: Noortegrupi Taizésse toomine.
• Alljärgnev info on grupijuhtidele, kelle grupis on ka 15-17-aastased noored.
• Alla 15-aastased lapsed võivad osaleda vaid siis, kui nad on koos oma vanema(te)ga. Vaata infot siit: Kohtumised peredele

Vanemate nõusolek

Alaealised peavad noortekohtumisele võtma kaasa kirjaliku vanemate nõusoleku, kus on kirjas ka selle täiskasvanu nimi, kes nende ja nende tervist puudutavate küsimuste eest kokkutuleku ajal vastutab. Te võite kasutada olemasolevat blanketti zip/parental_agreement.zip (inglise keeles) või koostada selle ka ise. Palun kontrollige ka üle, kas teie koduriigis on alaealistele riigist välja reisimiseks vaja ka eraldi vanemate nõusolekut.

Kaasasolevad täiskasvanud ja kontaktisikud

Gruppides, kus on 15-17-aastased noored, peab iga noore kohta olema üks kontaktisik (soovitatavalt 20-35-aastane või vanem, kui nooremaid täiskasvanuid pole). Kontaktisikud on abiks igapäevaste tegevuste juhtimisel. Kontaktisik juhib ka ühte arutelugruppi, kuhu kuulub umbes 10 noort erinevatest gruppidest. Registreerumisel lisage palun need kontaktisikud 15-17-aastaste progarmmi osalejatena. 15-17-aastaste kontaktisikud, kes majutatakse koos noortega ning ka söövad koos nendega, võivad soovi korral osalemise eest tasuda noortega sama soovitusliku summa.

Palun jälgige, et kõik grupis olevad 15-17-aastaste kontaktisikud oleks pühapäeva õhtul kohal, kui neile selgitatakse nende rolli (kohtumise täpne aeg ja koht antakse teile saabumisel teada). Kohtumisel antakse ka olulist infot nende juhitavate väikerühma tegevuste turvalisuse kohta.

Grupijuhina peate te olema eriti tähelepanelikud oma grupis olevate alla 18-aastaste turvalisuse suhtes. Eriti oluline on jälgida, et nad ei läheks Taizé kokkutulekute alalt välja.

Vaadake üle ka oma koduriigis kehtivad seadused alaealistega töötamise kohta. Kontaktisikud peavad kaasa võtma ka vajalikud dokumendid (nt Eestis võib vaja minna karistusregistri tõendit), kui nad end Taizés 15-17-aastaste eest vastutavate isikutena kirja panevad.

Majutus

Vastavalt Prantsusmaal kehtivatele turvalisusreeglitele majutame me noored täiskasvanutest eraldi. Selleks, et noored korralikult käituksid ja saaksid öösel puhata, peaksid mõned teie grupi vastutavatest isikutest ööbima noorte lähedal. Need on sageli samad inimesed, kes on päeval 15-17-aastastele kontaktisikuteks.

Nõuanded turvalisuse kohta

- Kuidas peaksin reageerima, kui alla 18-aastane mulle tunnistab, et ta on langenud rünnaku ohvriks (Taizés, koolis, mujal)?

Vaata üle siin artiklis antud juhised: Reporting an incident ja rakenda neid. Eriti soovitame järgmist:
• Kuula osavõtlikult;
• Jää rahulikuks;
• Ära küsi liiga isiklikke või uurivaid küsimusi;
• Anna selgelt mõista, et sa ei saa seda enda teada jätta;
• Räägi ainult neile, kes sellest tõesti teadma peavad;
• Pange tähele, et peate sellest teada andma neile, kes on konkreetse noore eest seaduslikud vastutajad, samuti neile, kes on selle organisatsiooni eesotsas, kellega olete Taizésse tulnud (kogudus, kool jne).

- Millist protokolli järgida siis, kui alaealine on sattunud kriminaalkuriteo ohvriks?

Igasuguse kriminaalse rikkumise korral võtab vennaskond ühendust vastavate ametivõimudega. Palun lugege ka lehekülgi Health matters ja Safeguarding.

Viimati uuendatud: 10. juuni 2024