TAIZÉ

Europski susret mladih u Taizéu i virtualno

Redoslijed molitava – jutarnja molitva

 
Ova stranica predlaže raspored za svaku jutarnju molitvu tijekom Susreta. Pjesme su samo prijedlozi koje treba prilagoditi lokalnim uvjetima.

ponedjeljak, 28. prosinca – jutarnja molitva

Pjesma

– na primjer Venite, exultemus Domino

Psalam 72

(na primjer s Aleluja 22)

 1. Bože, sud svoj daj kralju i svoju pravdu sinu kraljevu. Nek’ puku tvojem sudi pravedno, siromasima po pravici!
 2. U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik - sve dok bude mjeseca.
 3. Kraljevi Taršiša i otoka nosit će dare, vladari od Arabije i Sabe danak donositi. Klanjat će mu se svi vladari, svi će mu narodi služiti.
 4. On će spasiti siromaha koji uzdiše, nevoljnika koji pomoćnika nema; smilovat će se ubogu i siromahu i spasit će život nevoljniku:
 1. Stog’ neka živi! Neka ga daruju zlatom iz Arabije, nek’ mole za njega svagda i neka ga blagoslivljaju!

Čitanje

Iz Evanđelja po Mateju. Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.« Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok: A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pasti narod moj – Izraela! Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: »Pođite, reče, i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.« Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.

(Matej 2,1–12)

Pjesma

– na primjer The kingdom of God

Tišina

Molitva

Isuse, naše Povjerenje, tvoje Evanđelje nosi u sebe tako veliku nadu da želimo ići do kraja u samo-darivanju da bismo te slijedili. Tada se postavlja pitanje: Gdje je izvor ove nade? Ona je u tome da se predajemo tebi, Kriste.

Molitveni zazivi

(na primjer s Gospodi C)

 1. Kriste, Sine Božji, ti koji bijaše prije postanka svijeta i koji si došao na zemlju spasiti sve ljude, učini nas svjedocima Radosne vijesti!
 2. Sunce pravde, zasjao si iz krila očeva i obasjao svijet. Prosvijetli sve koji prebivaju u sjeni smrtnoj!
 3. Ti, koji si postao malo dijete i bio položen u jasle, obnovi u nama dječju jednostavnost!
 4. Kralju slave, koji si se pokorio tom neizrecivom poniženju, daj nam srca ubogih!
 5. Ti, koji si postao kruh života kako bi nam dao život vječni, razveseli nas euharistijom!

Oče naš

Pjesme

– na primjer In the Lord (El Senyor) i Jesu redemptor

utorak, 29. prosinca – jutarnja molitva

Pjesma

– na primjer Laudemus Deum

Psalam 112

(na primjer s Aleluja 22)

 1. Blago čovjeku koji se boji Gospodina, koji uživa u naredbama njegovim: moćno će mu biti na zemlji potomstvo, na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov.
 2. Čestitima sviće k’o svjetlost u tami: blag, milosrdan i pravedan Gospodin.
 3. Dobro je čovjeku koji je milostiv i daje u zajam, koji poslove svoje obavlja pravedno. Dovijeka neće on posrnuti: u vječnome će spomenu biti pravednik.
 4. Žalosne se vijesti neće bojati, mirno je njegovo srce uzdajuć’ se u Gospodinu. Hrabro mu je srce, ničeg se ne boji,
 5. On prosipa, daje sirotinji: pravednost njegova ostaje dovijeka, njegovo će se čelo slavno uzdići.

Čitanje

Iz Evanđelja po Luki: Neki zakonoznanac usta i, da ga iskuša, upita: »Učitelju, što mi je činiti da život vječni baštinim?« A on mu reče: »U Zakonu što piše? Kako čitaš?« Odgovori mu onaj: »Ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svoga, i svom dušom svojom, i svom snagom svojom, i svim umom svojim; i svoga bližnjega kao sebe samoga!« Reče mu na to Isus: »Pravo si odgovorio. To čini i živjet ćeš.«
Ali hoteći se opravdati, reče on Isusu: »A tko je moj bližnji?« Isus prihvati i reče: »Čovjek neki silazio iz Jeruzalema u Jerihon. Upao među razbojnike koji ga svukoše i izraniše pa odoše ostavivši ga polumrtva. Slučajno je onim putem silazio neki svećenik, vidje ga i zaobiđe. A tako i levit: prolazeći onuda, vidje ga i zaobiđe. Neki Samarijanac putujući dođe do njega, vidje ga, sažali se pa mu pristupi i povije rane zalivši ih uljem i vinom. Zatim ga posadi na svoje živinče, odvede ga u gostinjac i pobrinu se za nj. Sutradan izvadi dva denara, dade ih gostioničaru i reče: ’Pobrini se za njega. Ako što više potrošiš, isplatit ću ti kad se budem vraćao.’« »Što ti se čini, koji je od ove trojice bio bližnji onomu koji je upao među razbojnike?« On odgovori: »Onaj koji mu iskaza milosrđe.« Nato mu reče Isus: »Idi pa i ti čini tako!«
( Luka 10,25-37)

Pjesma

– na primjer Ubi Caritas

Tišina

Molitva

Vječni Bože, otvori u nama vrata svoga milosrđa. Dakle, razumijemo da volja tvoje ljubavi nije zakon urezan na kamenim pločama. – Ona je goruća ljubav, zapisana na naše srce.

Molitveni zazivi

(na primjer s Gospodi C)

 1. Neka tvoj mir zrači među nama i neka nas tvoja ljubav oslobodi, molimo te, Gospodine!
 2. Vodi svoju Crkvu putem Evanđelja. Neka je Duh Sveti uvijek čini gostoljubivom!
 3. Za vođe naroda, da promiču pravdu i slobodu, molimo te!
 4. O Kriste, preuzeo si na sebe naše slabosti i bolesti. Budi uz one koji prolaze kroz nevolje, molimo te!
 5. Za one koji su u službi potlačenih, stranaca i usamljenih, molimo te!
 6. Za našu zemlju i naše mjesto, da kršćani budu svjedoci istine i tvorci zajedništva, molimo te, Gospodine!

Oče naš

Pjesme

– na primjer Christus, lux mundi i Bless the Lord


srijeda, 30. prosinca – jutarnja molitva

Pjesma

– na primjer Confitemini Domino

Psalam 104

(na primjer s Aleluja 22)

 1. I sva ova bića željno čekaju da ih nahraniš na vrijeme. Daješ li im, tada sabiru: otvaraš li ruku, nasite se dobrima.
 2. Pošalješ li dah svoj, opet nastaju, i tako obnavljaš lice Zemlje.
 3. Neka dovijeka traje slava Gospodnja: nek’ se raduje Gospodin u djelima svojim!
 4. Pjevat ću Gospodinu dokle god živim, svirat ću Bogu svome dokle god me bude.
 5. Bilo mu milo pjevanje moje! Ja ću se radovati u Gospodinu. Blagoslivljaj Gospodinu, dušo moja!

Čitanje

Iz Evanđelje po Ivanu. Isus reče: »Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad; doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.« Kaže mu Juda, ne Iškariotski: »Gospodine, kako to da ćeš se očitovati nama, a ne svijetu?« Odgovori mu Isus: »Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla. To sam vam govorio dok sam boravio s vama. Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh. Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši. Čuli ste, rekoh vam: ’Odlazim i vraćam se k vama.’ Kad biste me ljubili, radovali biste se što idem Ocu jer Otac je veći od mene. Kazao sam vam to sada, prije negoli se dogodi, da vjerujete kad se dogodi. Neću više s vama mnogo govoriti jer dolazi knez svijeta. Protiv mene ne može on ništa. Ali neka svijet upozna da ja ljubim Oca i da tako činim kako mi je zapovjedio Otac. Ustanite, pođimo odavde!«
(Ivan 14,15-31)

Pjesma

– na primjer Tui amoris ignem

Tišina

Molitva

Isuse, naš Miru, po Duhu Svetom uvijek nam dolaziš. I duboko u svojoj duši čudimo se tvoje prisutnosti. Bez obzira koliko je naša molitva siromašna, moliš se čak i u tišini našeg srca.

Molitveni zazivi

(na primjer sGospodi C)

 1. Gospodine, učini naš život hramom Duha Svetoga, molimo te!
 2. Udijeli svakome od nas plodove Duha: ljubav, radost, mir, strpljenje, dobrotu, vjernost, molimo te!
 3. Pošalji svoga Duha Tješitelja svima koji su tjeskobni, molimo te!
 4. Pošalji Duha Tješitelja svim žrtvama nepravde, molimo te!
 5. Očuvaj sve narode od mržnje i rata, molimo te!
 6. Dahom Duha Svetoga okupi sve narode, molimo te!

Oče naš

Pjesme

– na primjer Let all who are thirsty come i Da pacem ... in diebus


četvrtak, 31. prosinca – jutarnja molitva

Pjesma

– na primjer Laudate omnes gentes

Psalam 96

(na primjer sAleluja 22)

 1. Pjevajte Gospodinu pjesmu novu! Pjevaj Gospodinu, sva zemljo! Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo!
 2. Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo, kazujte poganima njegovu slavu, svim narodima čudesa njegova.
 3. Raduj se, nebo, i kliči, zemljo! Neka huči more i što je u njemu!
 4. Nek’ se raduje polje i što je na njemu, neka klikće šumsko drveće pred Gospodinom, jer dolazi, jer dolazi suditi zemlji.
 5. Sudit će svijetu u pravdi i narodima u istini svojoj.

Čitanje

Iz Evanđelje po Mateju. U ono vrijeme reče Isus: »Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti.«
»Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.« (Matej 11,25–30)

Pjesma

– na primjer Wait for the Lord

Tišina

Molitva

Bože svake ljubavi, zašto bismo čekali da krenemo k tebi tek kad se naše srce promijeni? Ono se mijenja u tvojoj prisutnosti. Čak i iz naših rana može rasti zajedništvo s tobom. I vrata slavlja otvaraju se u nama.

Molitveni zazivi

(na primjer sGospodi C)

 1. Kriste,uskrsli od mrtvih, tvoje srce klikće i duša se tvoja raduje. Utješi sve koji žive u nevolji!
 2. Uskrsli Gospodine, ti preobražavaš našu ljudskost. Zapali u nama plamen svoje ljubavi!
 3. Uskrsli Gospodine, u tebi je naše uskrsnuće već počelo na Zemlji.
 4. Uskrsli Gospodine, ti nas ispunjaš mirom srca.
 5. Uskrsli Gospodine, tvoj Duh sagorijeva svu tugu u nama.
 6. Uskrsli Gospodine, ti nas okupljaš u svom Tijelu koje je Crkva.

Oče naš

Pjesme

– na primjer Deus, Deus meus i In resurrectione tua

Obnovljeno: 8. prosinca 2020