TAIZÉ

Covid-19 | Cijepljenje i testovi

 
Prema odredbama francuskih vlasti, od srpnja 2021., za sudjelovanje na
susretima u Taizéu potrebno je predočiti »sanitarnu propusnicu« koja odgovara Digitalnom COVID certifikatu Europske unije.

Od 24. siječnja 2022., prema novim direktivama u Francuskoj,
propusnica za cijepljene je neophodna za sve one koji imaju 16 i
više godina. To se sastoji od prikaza jednog od ova tri dokaza:

- potvrda o cijepljenju, potpuni raspored cijepljenja (dopunska doza
uključena za osobe starije od 18 godina – treća doza mora biti primljena
u roku od sedam mjeseci nakon druge; od sredine veljače ovo razdoblje će se smanjiti na četiri mjeseca)
- potvrda o oporavku dulje od 11 dana i manje od šest mjeseci
- potvrda o kontraindikaciji za cijepljenje
  • Na kraju tjedna postoji mogućnost PCR-testa za svakoga tko mora predočiti test. Cijena je okvirno 50€.
Obnovljeno: 30. siječnja 2022