TAIZÉ

Zaštita osoba na Europskom susretu u Rostocku

 

Od kraja listopada 2022. Taizé je u kontaktu s lokalnim Crkvama u Rostocku kako bi uspostavili mjere zaštite osoba za Europski susret.

Mora se poštovati integritet mladih osoba koje sudjeluju na Susretu, domaćina i svih uključenih ljudi, a Europski Susret mora biti sigurno mjesto za sve.

Ova glavna stranica nudi poveznice na stranice koje se tiču mjera zaštite, postupaka prijavljivanja i važnih kontakata.

Mjere zaštite osoba u Rostocku

Kao organizatori Europskog susreta »Hodočašća povjerenja« u Rostocku, zabrinuti smo za sigurnost svih sudionika.

Uoči Susreta, nastojimo pažljivo odabrati i pratiti sve uključene u pripremni tim kako bi mogli odmah odgovoriti na bilo kakvu zabrinutost u vezi sa sigurnošću osoba i na sve iznesene optužbe.

Prije i tijekom Europskog Susreta u Rostocku ćemo:

- učiniti sve da povjerenje ne bude iznevjereno ili zloupotrijebljeno

- Odaberite i uputite sve osobe odgovorne za organizaciju Susreta da savjesno prepoznaju napade i zlostavljanja te da reagiraju prema našim smjernicama

- pozvati sve sudionike Susreta da svako seksualno uznemiravanje, zlostavljanje ili nasilje kojim su osobno pogođeni ili obavijest oko sebe odmah prijave sljedećem:
tim za zaštitu osoba za Europski Susret u Rostocku
• povjerenicima za zaštitu osoba lokalnih Crkava
• samostalna specijalizirana udruga

- ozbiljno shvatite sve prijave napada ili zlostavljanja i poduzeti potrebne pravne mjere

- odgovoriti žrtvama zlostavljanja koje žele progovoriti, bez obzira na prirodu zlostavljanja te kada i gdje se dogodilo.

Ostale važne poveznice

- Tim/the team [en]
- Kako mogu prijaviti slučaj/How can I report an incident? [en]
- Kako će sudionici biti obaviješteni o zaštitnim mjerama?/How will participants be informed of safeguarding measures? [en]
- O čemu se radi?/What are we speaking about? [en]
- Izvadak iz Knjižice Susreta
- Zaštita osoba u Taizéu
- Izjava brata Aloisa: „Naše nastojanje za istinitost“

Obnovljeno: 20. prosinca 2022