magyar

TAIZÉ

Taizé 70 éves

Egyházi vezetők üzenetei

 
XVI. Benedek Pápa

Kedves Testvér!

Ezekben a napokban, amikor megemlékezünk Roger testvér, a Taizé Közösség alapítójának visszatéréséről az Úrhoz, akit 2005. augusztus 16-án, 5 éve gyilkoltak meg egy esti ima során a Kiengesztelődés Templomában, XVI. Benedek pápa Őszentsége szeretné, ha tudomást szerezne lelki közelségéről és szeretné kifejezni az imában való közösségét a Közösséggel és mindenkivel, aki megemlékezik Roger testvérről.

Roger testvér, a béke és kiengesztelődés Evangéliumának fáradhatatlan tanúságtevője, Krisztus apostolainak az egység megteremtéséért végzett nehéz menetelésének úttörője volt. Hetven évvel ezelőtt létrehozott egy közösséget, amely továbbra is vendégül látja a világ számtalan részéről érkező és az életükben értelmet és célt kereső fiatal felnőttek ezreit, befogadja őket imádságban, és lehetővé teszi számukra, hogy megtapasztalják a személyes kapcsolatot Istennel.

Bár már belépett az örök boldogságba, Roger testvér továbbra is beszél hozzánk. Az életszentség ökumenéjéről tett tanúsága buzdítson bennünket arra, hogy továbbhaladjunk az egység felé. Közösségetek továbbra is élje és sugározza az ő karizmáját, különösen a fiatal generációk felé!

A Szentatya teljes szívéből kéri az Urat, hogy áldja meg Önt és a Taizé Közösség minden testvérét és mindenkit, aki együtt dolgozik Önökkel azért, hogy Krisztus apostolai között, különösen a fiatalok között, megteremtődjék az egység.


I. Bartolomaiosz konstantinápolyi pátriárka

üzenete angolul, franciául és németül.


Kirill moszkvai pátriárka

üzenete angolul, franciául és németül.


Rowan Williams, Canterbury érsek

Kedves Alois-om!

Öt évvel Roger testvér tragikus halála után, szomorúsággal és hálával emlékezünk mindarra, amit az Egyháznak és a világnak adott. Ezalatt az öt év alatt sok változást láttunk, de keveset azon evangéliumi értékek értelmében, amelyeket Roger testvér képviselt. Láttuk a világ vezetőinek sorozatos bukását környezetünk megvédéséért hozott kényszerű döntéseik esetén, láttuk a környezeti pusztítások drámai példáit, mint a Mexikói-öbölben történt olajömlés. Láttuk a fejlett világ pénzügyi intézményeinek közel teljes összeomlását, de még mindig várunk egy gyökeresen megváltozott magatartást, amely megmutatná, hogy mi, itt a világ gazdag részén, tanultunk ennek a traumának a leckéiből. Láttuk Afrika és Ázsia oly sok területén a háborúk és igazságtalanságok szüntelen pusztításait és az igazságos megoldás hiányát, mely enyhítené a Szentföld népeinek szenvedését. Láttuk Gáza lakosságának szenvedését, ugyanakkor egyes európai országokban az antiszemita fanatizmus erősödését, egyes nemzeteknél a keresztény kisebbség fellé megnyilvánuló erőszakosság növekedését, más környezetben pedig az iszlám elleni értelmetlen előítéleteket.

„Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak,” – mondja Ábrahám Jézus példabeszédében (Lk 16,31) – „ha a halottak közül támad fel valaki, annak sem hisznek.” Könnyű így felelni napjaink tragédiái által adott kérdésekre, könnyű azt gondolni, hogy Isten szolgáinak tanúságtétele és szenvedése mindig el fog bukni, amikor meggyőzni és átalakítani akar. A feltámadás azonban megtörtént. Ezt pedig tudjuk, mert néhány személy komolyan vette és elfogadta a felszólítást életének átalakítására, magukkal ragadva az őket körülvevőket is életük megváltoztatására. Öt éve írtam, hogy Roger testvér egyike azon ritka embereknek, akik valóban megváltoztatták a vallásosság légkörét, nem az erőszak gyakorlása vagy egy szórakoztató népszerűség által, hanem a krisztusi hatalom egész életén át történő gyakorlásával, amely az alázatosságban és a mindenki felé való nyitottságban mutatkozik meg, amely testvéri és nem vezetői tekintély.

Roger testvér a feltámadás egy tanúja. Világunkban a halál a háborúk és betegségek által jelen van és látszólag hatalmas, szintén megjelenik a lelkek halálaként a kapzsiságban és az életuntságban. Azonban egy olyan ember élete és halála, mint testvérünké, megmutatja, hogy a halál legyőzetett. Lehet másképp is élni és jelentéktelen, hogy a világi gondolkodás szerint kényelemre, sikerre, biztonságra vezet-e. A fontos az, hogy ezen az életen keresztül Isten Országát láthatjuk, amely megnyilvánul a feltámadás tanújának nagylelkűségében és kiszolgáltatottságában. Azt is láthatjuk ezen az életen keresztül, hogy milyen egy ilyen tanú által létrehozott közösség, nemcsak Taizében, hanem világszerte.

Így folytatjuk Roger testvér ünnepelését, mint azok egyikének, akik nekünk adják a feltámadásba vetett bizalmat és lelkesítenek minket, hogy a feltámadás szerint éljünk. Tanúságtételének fényénél szabaddá válunk, hogy napjaink kríziseit és traumáit lássuk és emlékezzünk arra, hogy bár oly gyakran nem hallgattak Mózesre és a prófétákra és magát az Urat keresztre feszítették, semmi nem hallgattathatja el az élő Igét és a halál maga is meghajol a feltámadt Krisztus szüntelen adományai és cselekedetei előtt.

Oly örömmel emlékezem tavalyi látogatásomra, amely közel ugyanebben az időben volt, hálaadó imával gondolok mindannyitokra.


Ishmael Noko, a Lutheránus Világszövetség főtitkára

üzenete angolul, franciául és németül.


Setri Nyomi, a Református Egyházak Világközösségének főtitkára

üzenete angolul, franciául és németül.


Olav Fykse-Tveit, az Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára


üzenete angolul, franciául és németül.


John Sentamu, York érseke


üzenete angolul, franciául és németül.

Utolsó frissítés: 2010. augusztus 12.