magyar

TAIZÉ

Oroszország: 2011-es Húsvét

Zarándoklat Moszkvába

 
A Taizé és Oroszország közötti kapcsolatok több évtizedre nyúlnak vissza. Az Ortodox Egyház néhány felelősének már a ’60-as években lehetősége nyílt meglátogatni a Közösséget. A ’70-es és ’80-as években Roger testvért és más testvéreket meghívták Oroszországba. A látogatások során a testvérek találkoztak az Ortodox Egyház vezetőivel. Ezek a találkozások a szolidaritás jelei voltak egy olyan ország hívőivel, ahonnan ebben az időben nem lehetett külföldre utazni.

1988-ban, miután meghívták Oroszországba részt venni a kereszténység felvételének 1000. évfordulóján, Roger testvér úgy döntött, hogy a Közösség egy millió orosz nyelvű Bibliát nyomtat, amelyet Moszkvába, Szentpétervárra, Kijevbe és Minszkbe küld. Mindez egy olyan időszakban történt, amikor még nehéz volt Szentíráshoz jutni. Amikor a kilencvenes évek elején megnyíltak a határok, nagy számban jöttek moszkvai, szentpétervári és más városokból egyházközségi csoportok Taizébe és az év végi európai találkozókra.
2006 júniusában Alois testvér két társával együtt felkereste II. Alekszij pátriárkát. A pátriárka éveken keresztül áldását és üdvözletét küldte az év végi európai találkozók fiataljainak. Alois testvér részt vett 2008 decemberében II. Alekszij temetésén, 2009 januárjában pedig Kirill pátriárka beiktatásán.

Idén, 2011 Húsvétján Alois testvér a Közösség néhány testvérével április 20-a szerdától április 25-e hétfőig Moszkvában lesz zarándoklaton. Fiatalok is csatlakoznak hozzájuk, hogy felfedezzék az ortodox liturgia gazdagságát és Oroszország lelkivilágát, melyet nagy megpróbáltatásokkal terhelt időszakok alakítottak az évszázadok során. Mindeközben oly sok hívőt a Krisztus feltámadásában való hit tartott meg hűségben. A Moszkvában töltött pár napban lehetőség lesz mind a mai ortodox egyházközségek életét felfedezni, mind pedig beszélni azokról a kihívásokról, melyekkel ezek a közösségek a mai orosz társadalomban szembenéznek. Ez a közös zarándoklat lehetőséget teremt, hogy gazdagítsuk és támogassuk egymást abban a törekvésben, hogy tanúságot tegyünk az Evangéliumról.

2011-ben Húsvét azonos napra esik mind a keleti, mint a nyugati egyházban. Zarándoklatunk annak a vágynak a kifejezése lesz, hogy együtt ünnepelhessük Krisztusba vetett hitünket.

Utolsó frissítés: 2011. január 31.

„Roger testvérrel való többszöri találkozásunk során minden alkalommal elcsodálkoztam, mennyire ismeri és érti az ősi egyház hagyományait, és mily mértékben voltak hatással személyes lelki fejlődésére Isten szava és az egyházatyák írásai. Roger testvér és az általa alapított közösség útját, ami a fiatalokért működő missziós küldetésben rejlik, az egyházatyák tanításához való hűség és a mindennapjaink kihívásához alkalmazkodó leleményesség jellemezte. Az a több ezer fiatal, aki Taizébe látogat vagy a közösség által szervezett európai találkozókon vesz részt, meggyőző módon tesz tanúságot arról, hogy Isten szeretetének evangéliumi üzenete a mai napig visszhangra talál az emberi szívekben, ha az nemcsak szavak által jelenik meg, hanem személyesen megélve.”

Részlet Kirill moszkvai pátriárka üzenetéből, melyet 2010. augusztus 14-én küldött Taizé 70 éves évfordulójára