magyar

TAIZÉ

Alois testvér, taizéi prior

 
A német származású, 1984 óta francia állampolgárságú Alois testvér 1954. június 11-én született Bajorországban, majd Stuttgartban nőtt fel. Római katolikus, a szülei az egykori Csehszlovákia területén születtek és nőttek fel.
JPEG - 20.1 ko

Többszöri látogatás után egy ideig (1973-1974) önkéntesként élt Taizében, ahol részt vett a fiatalok fogadásában, majd 1974-ben magára öltötte a közösség fehér imaruháját. Az új testvéreknek szóló teológiai és lelki felkészítés után 1978. augusztus 6-án tett örök fogadalmat, azóta Taizében él.

Önkéntesként, később pedig testvérként számos látogatást tett Közép- és Kelet-Európában, támogatva az ottani keresztényeket egy olyan korszakban, amikor ez a terület még szovjet befolyás alatt állt.

Az elmúlt években Alois testvér irányította a nemzetközi találkozók előkészületeit Taizében, illetve Európa különböző nagyvárosaiban.

Különösen fontos számára a zene és a liturgia, mindig sok időt szentelt arra, hogy meghallgassa a fiatalokat és együtt gondolkozzon velük, illetve számos Taizés dalt komponált.

1998 januárjában a Testvérek Tanácsán Roger testvér őt jelölte ki utódjául – az 1953-ban megjelent Taizéi Regula alapján – a testvérek beleegyezésével. Nem hivatalosan azonban már 1978-ban kiválasztotta őt. 2005 januárjában az évek súlyától elfáradt Roger testvér tájékoztatta a közösséget, hogy az év folyamán átadja szolgálatát Alois testvérnek.

Roger testvér 2005. augusztus 16-án bekövetkezett halála után lett Alois testvér a közösség priorja.

A prior feladata, hogy ösztönözze a közösség előrehaladását, valamint megteremtse az egységet és a mély kapcsolatot a testvérek között. "Amikor Roger testvér hosszú idővel ezelőtt megkért, hogy készüljek átvenni tőle a közösségért vállalt felelősséget, nem adott nekem útmutatást. Nem mondta el, hogyan felelhetnék meg ennek a felelősségnek, de ezt mondta: A prior és a testvérek számára is pótolhatatlan ajándék a tisztánlátás, az irgalom lelke és a szív kiapadhatatlan jósága."

JPEG - 19 ko
Rómában, audiencián XVI. Benedek pápánál

Új szolgálatának első hónapjaiban néhány testvér kíséretében számos látogatást tett: XVI. Benedek pápánál, I. Bartolomeosz konstantinápolyi ortodox pátriárkánál, a Porto Alegrében (Brazília) megrendezett Egyházak Világtanácsán, II. Alekszij moszkvai pátriárkánál és Dr. Rowan Williams canterbury érseknél.

JPEG - 18.6 ko
Konstantinápolyban, I. Bartolomeosz pátriárkával

„E látogatások által szeretném megmutatni, hogy a testvérekkel együtt szenvedélyesen keressük a keresztények közötti egységet. Mi itt, Taizében arra törekszünk, hogy az egység, amely minden megkeresztelt között létezik Krisztusban, minél inkább láthatóvá váljék.”

JPEG - 15 ko
Moszkvában, II. Alekszij pátriárkánál

JPEG - 14.4 ko
Alois testvér Rowan Williams Canterbury érseknél

Alois testvér rendszeresen meglátogatja azokat a testvéreket is, akik szerte a világon kis fraternitásokban élnek, gyakran a legszegényebbek közt: Brazíliában, Bangladesben, Szenegálban és Koreában.

A fiatalok nemzetközi találkozói tovább folytatódnak hétről hétre Taizében, ahogyan az európai találkozók is minden év végén a földrész valamelyik nagyvárosában. Sőt, hogy a „bizalom zarándokútja” – amelyre még több mint negyed évszázaddal ezelőtt Roger testvér lépett először – még inkább kiszélesedjék és új távlatokat kapjon, Ázsiában, Dél-Amerikában és Afrikában is terveznek találkozókat.

Alois testvér meséli a következőket: „Halála napjának délutánján Roger testvér mondott néhány szót, ami végrendeleteként is felfogható: »Amilyen mértékben sikerül megteremtenünk az emberiség családjában annak a lehetőségét, hogy szélesebbre tárjuk…« Itt elhallgatott, a fáradtság erőt vett rajta, és nem tudta befejezni a mondatot. Mire gondolt, amikor a »szélesebbre tárni« kifejezést használta? Valószínűleg azt szerette volna mondani, hogy tegyük mindenki számára még érzékelhetőbbé Isten kivétel nélküli, minden emberre és népre kiáradó szeretetét. Arra vágyott, hogy kicsiny közösségünk ezt a misztériumot az életével és a másokkal vállalt egészen alázatos elkötelezettségével tegye láthatóvá. Ezért mi, a közösség testvérei megpróbálunk válaszolni erre a kihívásra mindazok segítségével, akik a békét keresik a Földön.”

Utolsó frissítés: 2011. augusztus 28.