TAIZÉ

Bibliai olvasmányok minden napra

 
Az alábbi bibliai idézetek Taizében hangzanak el a napközi imaóra alatt. A rövidítések a versek pontos helyét jelölik. Olykor hosszabb szakaszt adunk meg azok számára, akik a szöveget összefüggésében szeretnék olvasni.
  
2022
SZE, 1 Június
Az Úr lelke betölti a földkerekséget: egybefogja a mindenséget és tud minden szóról.
Bölcs 1,1-15
CSÜ, 2 Június
Jézus mondja: Te, amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtódat, és így imádkozz Atyád¬hoz, aki a rejtekben van; akkor ¬Atyád,¬ aki lát a rejtekben, megfizet majd neked.
Mt 6,5-8
PÉ, 3 Június
Azt keressétek, ami tetszik az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket.
Ef 5,8-14
SZO, 4 Június
Az ÚR mondja: Ne félj szolgám, akit kiválasztottam, mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a kiasztott vidékre. Lelkemet árasztom utódaidra.
Iz 44,1-5
VA, 5 Június
PÜNKÖSD
Jézus mondja: Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni.
Jn 14,19-23
HÉ, 6 Június
Krisztus eljött, hogy békét hirdessen nektek, a távol levőknek és békét a közel levőknek. Az ő révén van mindegyikünknek szabad utunk az egy Lélekben az Atyához.
Ef 2,14-18
KE, 7 Június
Az ÚR eljegyzi magának népét és ezt mondja: Elvezetem a pusztába és szívére beszélek.
Óz 2,16-22
SZE, 8 Június
Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelően.
Gal 5,16-26

Taizé - Mai bibliai olvasmány  Mai bibliai olvasmány
Taizé - Android alkalmazás  Android alkalmazás   •   iPhone app

Fájl letöltés

PDF

PDF: Vízszintes: júliusoktóberszeptember
PDF: Álló: júliusoktóberszeptember