magyar

TAIZÉ

Románia, 2016. húsvét

Zarándoklat Bukarestbe

 
Április végén taizéi testvérek és néhány fiatal Bukarestbe zarándokol, hogy a különböző helyi ortodox egyházközségekben részt vegyenek a húsvéti liturgián, és hogy találkozzanak, imádkozzanak az ott élő keresztényekkel. A bizalom zarándokútjának ez az állomása része és gyümölcse annak a kapcsolatnak, amit Taizé és a romániai keresztények régóta ápolnak.

A romániai egyházi vezetők már az 1960-as években el tudtak látogatni Taizébe, majd a 70-es s 80-as években taizéi testvérek és fiatal önkéntesek tettek diszkrét látogatásokat az országba, hogy találkozhassanak a keresztényekkel; ellátogattak apátságokba, valamint a román ortodox és más egyházak vezetőihez is. A szolidaritás egyszerű jelei fontosak voltak azoknak az embereknek, akik nem utazhattak külföldre, s gyakran hátráltatták őket a vallásgyakorlásban.

1990 januárjában, Nicolae Ceaușescu halálát és a határ megnyitását követően Roger testvér Bukarestbe utazott, ahol találkozott Teoctist pátriárkával, valamint Constantin Galeriu és Dumitru Stăniloae atyákkal, két jól ismert teológussal, akik az Ortodox Egyház ki nem alvó lángjának kiemelkedő, ikonikus alakjai voltak a kommunizmus évei alatt.

Ezt követően sok száz romániai fiatal jöhetett Taizébe a nyári hónapokban, ahogy az európai találkozókra is. Alois testvér is szintén többször járt Romániában, amit az egyházi vezetők és hívők örömmel vettek.

A keleti keresztény hit és hagyomány megismerése

Az elmúlt néhány évben számos fiatal csatlakozott a taizéi testvérek zarándoklatához, hogy felfedezzék az ortodox ima és lelkiség gazdagságát, amelyet az elmúlt évszázadok során, nagy megpróbáltatások idején gyakran nem volt könnyű megélni, de a feltámadt Krisztusba vetett hit sok hívőt segített megmaradni a hitben. Korábban is került már sor hasonló zarándoklatokra: 2013 Vízkeresztjekor Isztambulban a konstantinápolyi pátriárkával és a város többi keresztény lakosával; 2011-ben Moszkvában a nagyheti és húsvéti liturgia keretében; 2015 húsvétjakor pedig szintén Moszkvában, Minszkben, Kijevben és Ilyvóban.

2016-ban ez az út a bukaresti zarándoklattal folytatódik április 27., szerda és május 2., hétfő között, hogy közösen ünnepeljük nagyhét és húsvét ünnepét. Daniel pátriárka beleegyezésével Alois testvér és további testvérek a közösségből Romániába utaznak, Európa számos pontjáról és azon túlról érkező kb. 150 fiatal kíséretében. A találkozó egy lehetőség a jelenkori ortodox egyházközségek vitalitásának felfedezésére, valamint beszélni azokról a kihívásokról, amelyekkel ezek a közösségek szembesülnek a modern romániai és európai társadalomban. Így, reméljük, hogy gazdagíthatjuk és támogathatjuk egymást, mivel mindannyian az evangéliumi tanúságtétel lehetőségeit keressük.

Bukaresti zarándoklat: néhány gyakorlati tudnivaló

  • A zarándoklatra 150 (18 és 35 év közötti) fiatal felnőttet várunk, akik már korábban jártak Taizében vagy részt vettek Európai Találkozón.
  • Érkezés április 27-én szerdán, hazaindulás május 1-én vasárnap este, vagy május 3-án hétfőn.
  • Fogadás és szállás családoknál lesz, ami lehetőséget jelenthet a román kultúra és hit hagyományainak megismerésére.
  • Részvétel a nagyheti és húsvéti szertartásokon a város valamely ortodox egyházközségében.
  • A zarándoklat részeként lesznek különféle látogatások, műhelyfoglalkozások és találkozók.
  • Alkalmi imák és találkozások - más keresztény egyházak híveivel - szintén lesznek.

További részletek és a részvételi szándék jelzése (angolul): buc2016 taize.fr.

Utolsó frissítés: 2016. január 26.

„Miután több alkalommal is találkozhattam Roger testvérrel, valahányszor megfigyelhettem milyen jól ismerte és értette a korai Egyház hagyományait; valamint hogy Isten igéje és az egyházatyák írásai milyen jó alapot képeztek személyes lelki tapasztalataihoz.

A jelenkor igényeihez igazított, hűségnek és a szentatyák tanításának egyedi értelmezésű kombinálása, és a fiatalok közt élő imádságos küldetés jellemzik Roger testvérnek és annak a közösségnek az útját, amelyet ő alapított.

Fiatalok ezrei - akik Taizébe látogatnak, illetve részt vesznek a közösség által minden évben, különböző európai országokban szervezett találkozókon - meggyőzően mutatják, hogy Isten szeretetének Evangéliumi üzenete ma is élő visszhangra talál az emberi szívekben, amennyiben nem csupán szavakkal hirdetjük, hanem személyesen meg is éljük.”

Őszentsége Kirill moszkvai pátriárka levele, amelyet a Közösség alapításának 70. évfordulójára küldött